Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

EU forsker på dyrevelferd

En større konferanse i Brüssel i november satte dyrevelferd på programmet.


EU forsker på dyrevelferd

En større konferanse i Brüssel i november satte dyrevelferd på programmet.

 

Konferansen var en del av EUs forskningsprogram «Welfare Quality», som ble startet i mai 2004 og skal gå fram til mai 2009. Forskningsprogrammet involverer mer enn 150 vitenskapsfolk fra 30 – 40 ulike forskningsgrupper i Europa, og er det største initiativet for dyrevelferd noensinne. Målet med prosjektet er å heve dyrevelferden i Europa.

En ønsker å følge dyrevelferden fra bord til jord, altså den omvendte veien av det vi vanligvis har snakket om i Norge. I praksis betyr dette at EU ønsker å se på krav fra forbrukerne, for så å kople disse kravene videre nedover i verdikjeden og inn til den enkelte husdyrbesetning. Bedre velferd hos produksjonsdyr ønskes både av hensyn til dyrene selv, kvaliteten på matvareproduktene, og fordi forbrukerne er opptatt av det. Målet er å gi bøndene praktiske systemer for å bedre dyrevelferden på gården gjennom kunnskapsbaserte metoder for måling av dyrevelferd. Kunnskapen som utvikles i prosjektet skal åpne for krav om andre forhold under oppstalling, transport og slakting. En finsk deltaker på konferansen pekte for eksempel på at det ikke nødvendigvis er bra for dyra å gå ute i land med temperaturer ned mot 30 minusgrader.