Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

EU er verdens største landbrukseksportør

Verdien av EUs landbrukseksport har økt betraktelig i verdi. Og det skjer i en periode hvor EU utvides med 10 land som i stor grad var nettoimportører av landbruksprodukter.


EU er verdens største landbrukseksportør

Verdien av EUs landbrukseksport har økt betraktelig i verdi. Og det skjer i en periode hvor EU utvides med 10 land som i stor grad var nettoimportører av landbruksprodukter.

 

En oversikt fra EU-kommisjonen viser at EU er verdens største eksportør av landbruksprodukter målt i verdi, etterfulgt av USA og Brasil. EU er nå netto eksportør av landbruksprodukter. To tredjedeler av eksporten er bearbeidete landbruksvarer, noe som forklarer hvordan EU har passert USA som ledende landbrukseksportør. USA eksporterer fortsatt råvarer og basisprodukter i stor grad.

Verdien av EUs landbrukseksport var 79 milliarder US dollar i 2006. Norge er for EU det sjette største eksportmarkedet etter USA, Russland, Japan, Sveits og Canada.

Samtidig bekrefter også oversikten at EU er verdens største importør av landbruksprodukter.