Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Etterlyste veterinærmedisinsk sentralregister

Temaet for debatten var fokus på medisinbruk, egenbehandling og regelverk. Harald Gjein ved Veterinærinstituttet så fram til etableringen av et sentralt veterinærmedisinsk register.


Etterlyste veterinærmedisinsk sentralregister

Temaet for debatten var fokus på medisinbruk, egenbehandling og regelverk. Harald Gjein ved Veterinærinstituttet så fram til etableringen av et sentralt veterinærmedisinsk register.

 

Han gikk igjennom hvilke spilleregler som gjelder. Gjein poengterte at det finnes gode grunner til at vi har offentlige regler for medisinbruk. God dyrehelse, godt dyrevern, trygg mat uten reststoffer og antibiotikaresistente bakterier, samt miljøhensyn er de viktigste.

– Antibiotikaresistens brer seg faretruende fort i Europa. Farlig antibiotikaresistens (MRSA) er nå utbredt på gris i Europa, sa Gjein. I Norge er situasjonen fortsatt god, men det er funnet antibiotikaresistene e-colibakterier på kylling og salmonella hos storfe, sa Gjein.

– Nationen rapporterte den 13. november at en av tre veterinærer på Jæren ga ulovlige medisiner. Mattilsynets sjekk avslørte at 16 av 48 veterinærer har medisinert ulovlig. Det har blant annet vært brukt medisiner som ikke er godkjent til den aktuelle dyrearten. Mattilsynet arbeider nå med et sentralt veterinært legemiddelregister. Meningen er at dette skal gi oversikt over bruk av legemidler, besetningsinformasjon og oversikt over veterinær praksis uavhengig av geografi. Noe av vitsen er å unngå resistens, samt føre tilsyn med bruken av legemidler. Det er på høy tid at dette kommer på plass. Veterinærinstituttet og veterinærhøgskolen skal være faglig bruker/ rådgiver av fataene for Mattilsynet. Etter mitt syn har myndighetene og næringen felles interesser og felles ansvar i denne saken. Det er viktig å dokumentere den gode statusen vi har når det gjelder medisinbruk, og sikre oss at de som bryter reglene stoppes. Målet må være korrekt og forsvarlig medisinbruk, trygg mat, friske dyr og god dyrevelferd, sa Harald Gjein.