Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Etterlyser kvalitetsløft på smågriskjøp og rådgivning

Kvaliteten på smågriser som leveres til slaktegrisprodusenter er altfor ujevn, noe som skaper store problemer i drifta. Dette, kombinert med høye kraftfôrpriser, er noe av det som gnager slaktegrisprodusentene mest.

 


Etterlyser kvalitetsløft på smågriskjøp og rådgivning

Kvaliteten på smågriser som leveres til slaktegrisprodusenter er altfor ujevn, noe som skaper store problemer i drifta. Dette, kombinert med høye kraftfôrpriser, er noe av det som gnager slaktegrisprodusentene mest.

 

– En helsegris er ikke nødvendigvis en helsegris. Noen dyrebilsjåfører er tøffe og tør å sile ut dyr som ikke holder mål, mens andre slipper det meste inn på bilen. Hvis vi får ujevn og dårlig kvalitet på livdyra våre så er det plent umulig å greie Norsvinkalkylen i slaktegrisproduksjonen.Det sier de tre slaktegrisprodusentene Erik Ravndal, Rogaland, Sigmund Grøtterød, Vestfold og Ole Dobloug, Hedmark. De tre er plukket ut til å sitte i Norsvins nyopprettede Slaktegrisforum, med sistnevnte som leder. Hensikten er blant annet å synliggjøre fordelene ved å være Norsvineier, samt å gi organisasjonen ei gruppe å spille ball med når forhold rundt rammebetingelsene for slaktegrisproduksjonen kommer på bordet, for eksempel i forbindelse med jordbruksforhandlingene.

 

For svak kontroll

 

– Kvaliteten på de smågrisene vi får inn i produksjonen opptar veldig mange for tida. Helsegristillegget har blitt et generelt tillegg, og det er dårlig kontroll av at kravene som stilles for å få helsetillegget innfris. Det er bedre forhold på storfesiden. Et første tiltak er derfor å sørge for at kravene til helsegris faktisk blir fulgt. Vi kan ikke trylle med dårlige og ujevne dyr inn i produksjonen, mener de tre produsentene.De får gjennomsnittsvekter på leveransene, men vekta på smågrisene kan variere svært mye. To nye slaktegrisprodusenter på sørvestlandet, som hadde satset på automatisk utsorteringsanlegg i slaktegrishuset, opplevde å få smågriser fra 20 til 50 kilo.

 

Direkte avtaler

 

– Hva kan en gjøre for å rette på dette? Er det dere som ikke er tøffe nok til å stille kvalitetskrav?- Det kan være. Det hender at jeg ringer til rådgiveren og klager, men det er ikke moro å holde på med det altfor ofte heller, sier Grøtterød. Slaktegrisprodusenter med avtaler om direkte levering fra enkeltprodusenter er ofte bedre stilt enn de som må produsere på innkjøpte dyr fra flere produsenter. Slakteriet må derfor tilstrebe å få til flest mulig direkteavtaler. Men for den som er avhengig av å få alt inn og alt ut, for eksempel 200 dyr i slengen, er det ikke bestandig enkelt å få alt fra bare en leverandør.

 

Uavhengig rådgivning

For øvrig handler dette også om rådgivning og holdninger hos smågrisprodusenter og selgere av livdyr. For rådgivning er det andre store temaet de tre slaktegrisprodusentene er opptatt av; uavhengig rådgivning. De savner mer konkret og spesifikk rådgivning i eget fjøs. En som kan komme inn og slå i bordet og si at slik og sånn skal du gjøre. En som sier at dette er bra, og dette er dårlig, en sikker og tydelig rådgiver. Det er vanskelig å få slike så lenge dagens rådgivere også har salgsfunksjoner i forhold til eget slakteri eller egen fôrfabrikk. Et aldri så lite hjertesukk ble også Svins utsendte til del; – Skriv mer om slaktegrisproduksjon i bladet! Vi vil gjerne lese om produsenter som sier noe om hva de gjør helt konkret for å få til gode resultater, for eksempel når det gjelder fôring og fôrforbruk. Noen har for eksempel alltid problemer med våtfôringsanlegget, mens andre greier seg omtrent uten gjæringsproblemer, syre og tilsyn i år etter år, sier de tre.