Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Ett svensk storslakteri

En samling av det svenske slakterisamvirket og privatslakteriene er mulig. Det vil dessuten tvinge seg fram etter hvert, tror Swedish Meats.


- Ett svensk storslakteri

En samling av det svenske slakterisamvirket og privatslakteriene er mulig. Det vil dessuten tvinge seg fram etter hvert, tror Swedish Meats.

 

Svensk kjøttsamvirke og de svenske private slakteriene har allerede samlet seg i en felles bransjeorganisasjon, Kött och Charkföretagen. Det utgir blant annet det felles bransjebladet Köttbranschen, som i et stort intervju med konsernsjef Peter Rasztar i Swedish Meats slår fast at fusjonsplanene med det danske kjøttsamvirket inntil videre er lagt på is.

– Nå må vi jobbe for å samle slakte- og skjærebedriftene i Sverige. Om det skal stå Swedish Meats, Pärsons eller KLS på skiltet bryr vi oss ikke om. Der er vi prestisjeløse, sier konsernsjefen til bransjebladet.

Det er fortsatt store utfordringer for konsernsjefen i Swedish Meats. I løpet av de kommende tre år skal et tap på 154 millioner svenske kroner snus til et overskudd på 300 millioner. I denne prosessen skal 350 millioner kuttes i kostnader. Antall ansatte skal komme under 4 000 (en nedgang på 1 600 siden 2000), og parallelt skal det investeres 800 millioner kroner, først og fremst i foredlingsindustrien.