Publisert: 10.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Et vanskelig valg

Skal yorkshireavlen flagges hjem? Spørsmålet skal avgjøres snart. Det finnes gode argumenter pro og contra.


Et vanskelig valg

Skal yorkshireavlen flagges hjem? Spørsmålet skal avgjøres snart. Det finnes gode argumenter pro og contra.

 

Tidspunktet for å ta store økonomiske løft i svineavlen er naturligvis ikke det aller beste akkurat nå. En beslutning om norsk yorkshireavl vil også kunne utløse betydelig større splittelse mellom private slakterier og samvirkeslakterier enn det vi har vært vant til, med import av kanskje både én og to raser fra Sverige. Det finnes også andre argumenter mot å øke avlskostnadene i Norge.

Likevel kan konklusjonen lett bli at fordelene med norsk yorkshireavl er betydelig større enn ulempene. Med de utsiktene vi ser for eksport av norske grisegener, ligger det et betydelig potensiale i å ha full kontroll med alle avlsmålene i hybridavlen. Da kan avlskostnadene per enhet fort bli atskillig lavere enn om vi regner sammen antall slaktegriser i et par nordiske land. Valget er ikke lett, men det blir avgjørende for lang, lang tid. Lenge etter at den innenlandske overproduksjonen er overvunnet.