Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Et tungt prosjekt

Forsknings- og utviklingsprosjektet «Betong i landbruket» ble initiert i 1998, med mål å komme fram til gode løsninger og anbefalinger både for reparasjon og nybygg av betongkonstruksjoner i landbruket. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom de betongfaglige miljøene ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) og SINTEF / NTNU.


Et tungt prosjekt

Forsknings- og utviklingsprosjektet «Betong i landbruket» ble initiert i 1998, med mål å komme fram til gode løsninger og anbefalinger både for reparasjon og nybygg av betongkonstruksjoner i landbruket. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom de betongfaglige miljøene ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) og SINTEF / NTNU.

 

Bak prosjektet står Norges Bondelag som initiativtager, Gjensidige, Landbrukstilsynet (nå Mattilsynet), Norcem, Norsk Betongforening og Landbruksavdelingene i Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge (tidligere SND), Landbrukstilsynet, Gjensidige forsikring, Norcem, FABEKO og Betongelementforeningen, i tillegg til egeninnsats.

I første fase (1998–2000) ble skadeomfanget kartlagt, særlig i Midt-Norge og på Østlandet. I Midt-Norge ble 281 gjødselkjellere undersøkt og registrert, og i ca. 10 prosent av kjellerne var skadene så alvorlige at det ble anbefalt å forsterke deler av konstruksjonen.

I andre fase (2000–2004) er det gjennomført mer detaljerte undersøkelser, og gjort vurderinger av skader og skadeårsaker, samt lagd veiledninger for tilstandsanalyse og utbedringer. Resultatene fra det tunge prosjektet er presentert i egne rapporter.