Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Et tankekors


Et tankekors

 

I disse dager kan vi lese diverse årsrapporter om det meste som enhver kan føle interesse av. Landbruket er flinke til å produsere rapporter av diverse slag, og mange av dem er absolutt verdt å ta et nærmere dypdykk i. Den siste rapporten som har vekket min interesse er den foreløpige rapporten over fjorårets kjøttsalg. Den er gledelig lesning for oss som liker å følge med alt som har med grisen å gjøre, og i denne omgang det som har med salg av svinekjøtt å gjøre. Vi ser at salget i fjor var godt. Det endte med en salgsøkning på tre prosent, noe vi skal være veldig fornøyde med. Salgsøkningen var absolutt med på å bidra til at vi så raskt fikk kontroll på overproduksjonen og markedet i balanse igjen. Det har vært en stor lettelse for oss hardt prøvede svineprodusenter. Det er interessant å se at salget faktisk var 2000 tonn høyere enn produksjonen! Vi endte likevel opp med et lite overskudd på 1800 tonn, på grunn av WTO import og import gjennom salt-smutthullet.

På tross av disse gode markedsutsiktene og fortsatt godt salg er det et tankekors at vi ikke fikk satt ned omsetningsavgiften ved nyttår. Dette til tross for at markedsregulator hadde innstilt overfor omsetningsrådets arbeidsutvalg på at den burde settes ned med 40 øre. Dette ble utrolig nok overprøvd av arbeidsutvalget, og da også i omsetningsrådet. Vi registrerer det og er undrende avventende, siden vi vet positivt at svineprodusentene har betalt tilbake hva det kostet å få tilbake markedsbalansen. Semintallene viser også nedgang de siste månedene.

Vi lever i en spent tid i landbruket, med kraftige ytre påvirkninger og økonomiske utfordringer. Det kan derfor være fristende for noen og enhver og tøye visse grenser og lover, enten det gjelder konsesjonsgrenser eller kastrering. Det er imidlertid for vår egen del, og for næringas fremtid og omdømme, viktig at vi ikke opptrer på en slik måte at vi selv bidrar til å skaffe oss dårlig rykte. Svineproduksjon i Norge er avhengig av at vi har konsesjonsgrenser. Vi har selv ansvar for å være tro mot disse grensene. Norsvin tar sterk avstand fra alt som dreier seg om tøying av disse grensene og pålagte lover og regler.