Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Et sus av den store verden


Et sus av den store verden

 

Det tar tid å bygge opp kompetanse og erfaring i eksportvirksomhet. Men etter 10 – 15 års prøving og feiling kan nå Norsvin glede seg over resultatene. I 2006 genererte Norsvin International AS 9,4 millioner norske kroner i royalty tilbake til Norsvin. Med dagens ambisjonsnivå i avlsforskningen, ville hver enkelt semindose ha kostet 23 kroner mer uten disse eksportbidragene.

Det er sus over dette. Det produseres nå flere griser med norsk genetikk i Sverige og Finland enn her hjemme, og enda flere skal det bli. Objektivt sett skulle ikke et bitte lite griseland som Norge, med be- skjedne 1,5 millioner slaktegriser, et kostnadsnivå i verdenstoppen, og en landbrukspolitikk hvor husdyrproduksjonen trenger politisk beskyttelse, hatt noen rolle å spille i denne globale industrien i det hele tatt. Men det har vi altså.

I Norge kjenner vi oss ikke igjen i begrepet pig industry. Til det driver vi i altfor liten skala, og med strenge dyrevelferdskrav. Så greier vi likevel å tilby kommersielle aktører i verdens pig industry noe som er interessant.

Les mer om eksporteventyrets utvikling i dagens Svin.