Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Et stort skritt videre i nordisk samarbeid


Et stort skritt videre i nordisk samarbeid

 

Samarbeidsavtalen mellom Norsvin og Quality Genetics (QG) som ble undertegnet på årsmøtet i Norsvin er et stort skritt videre i det nordiske avlssamarbeidet på gris. Quality Genetics er avlsselskapet til Swedish Meats og driver i dag avl på yorkshire, landsvin og hampshire.

Målsettingen med denne samarbeidsavtalen er å styrke den nordiske svineproduksjonen ved å få en størst mulig avlsframgang basert på et effektivt og langsiktig samarbeid basert på et høyt kunnskapsnivå og kvalitet. Samtidig er det et meget viktig mål å beholde den gode husdyrhelsen i de to landene.

Vi får nå et fullt integrert samarbeid mellom Sverige og Norge når det gjelder morrasene. Farrasene inngår ikke i samarbeidsavtalen. Alle svineprodusenter i Norge og Sverige får nå tilgang til det samme avlsmaterialet på landsvin og yorkshire.

Norsvin har gjennom 10 år levert avlsmateriale til de private slakteriene i Sverige gjennom selskapet Avelspoolen hvor NI eier halvparten. Det gode samarbeidet med Avelspoolen kommer til å fortsette.

Samarbeidsavtalen innebærer at Norsvin skal utføre avlsarbeidet på landsvin, og QG skal utføre avlsarbeidet på yorkshire. Vi skal ha et felles avlsråd, vi skal ha felles avlsmål på de to morrasene og databasene skal samordnes. Det er satt høye konkrete mål på avlsframgang i verdenstoppen innenfor begge de to morrasene innen 2007!

Dette betyr at det praktiske arbeidet må starte meget raskt. Avlspopulasjonen på yorkshire i Sverige skal økes slik at det blir produsert 4400 renrase kull. Sverige legger altså ned sin landsvinavl og kjøper landsvinavlsmateriale fra Norge, mens vi vil kjøpe vårt yorkshiremateriale fra Sverige og ikke fra Finland lenger.

I Norsvin har vi hatt en diskusjon om hva vi skal gjøre med yorkshireavlen framover. Vi tror denne avtalen er en god løsning for yorkshireavlen i Norge. De svenske yorkshireavlerne er dyktige, det vil nå bli økte ressurser til yorkshireavlen i Sverige og vi vil få felles avlsmål for de to morrasene!

Norsvin har hatt et tett og godt samarbeid med Avelspoolen i over 10 år i Sverige. Norsvin International eier 50 % av aksjene i Svenska Avelspoolen som er de private slakterienes avlsselskap. Samarbeidet med Avelspoolen vil fortsette og avtalen med QG er gjennomført i full forståelse med de svenske private slakteriene som også ønsker ett tettere samarbeid om avlsarbeidet i Norden. Denne avtalen vil føre til økt avlsframgang gjennom en større spesialisering og mer effektiv utnytting av ressursene som går til avl. Dette er et langsiktig samarbeid med meget stort potensiale.

Som følge av dette nye og tettere samarbeidet mellom Sverige og Norge sies avtalen om kjøp av yorkshire fra det finske avlsselskapet FABA opp. Men både Norsvin og QG ønsker et fortsatt samarbeid med Finland med utgangspunkt i den nye avtalen.