Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Et sterkt år for norsk svineavl

– Forskning, avl, seminteknikk og faglig utvikling. Dette er Norsvins kjernevirksomhet, og den har utviklet seg klart i framover i 2005, sa administrerende direktør Harald Gjein i sin redegjørelse til Norsvins årsmøte.


– Et sterkt år for norsk svineavl

– Forskning, avl, seminteknikk og faglig utvikling. Dette er Norsvins kjernevirksomhet, og den har utviklet seg klart i framover i 2005, sa administrerende direktør Harald Gjein i sin redegjørelse til Norsvins årsmøte.

 

Strategiplanen har et ambisiøst mål om at 70 prosent av kostnadene til avlsog seminutviklingen skal dekkes av inntekter fra det internasjonale markedet i 2010. Viktige skritt mot målet ble tatt i fjor, først og fremst gjennom avtalene om tett avlssamarbeid med Sverige om yorkshire og norsk landsvin, dernest med avtalen i USA, og endelig gjennom avtalen med Finnpig. Det nordiske avlssamarbeidet er langt på vei realisert, men nå står gjennomføringen for tur. Den vil kreve full innsats i hele verdikjeden.

 

MYE Å GLEDE SEG OVER

– Det er snaut 60 ansatte i Norsvin. Av disse jobber hele 42 med avl og semin. Vi har fem doktorgrader blant dem, og nesten like mange er i ferd med å ta den. Hele 10 tunge forsknings- og utviklingsprosjekter er i gang i Norsvin-regi. Femdagerssæden har blitt en suksess, og den har vi tro på. Undersøkelser viser at den er like bra på dag fem som dag én. Brukerne er fornøyd, og Norsvin har for sin del halvert svinnet fra 90 000 til 50 000 doser. Nå skal vi studere hvordan sæden virker på dag seks og sju også. Bioteknologiklyngen i Hamar vokser, og vi får god regional støtte. Turnoveren er liten, og gjennomsnittsalderen er 39 år. Det tyder på at vi har lykkes med å skape et dynamisk, attraktivt og framtidsrettet fagmiljø som samtidig er stabilt. Det er et sterkt kort å ha med seg videre, sa Harald Gjein. Det eneste som for alvor kan stikke kjepper i hjulene for videre framgang er problemer på helsesiden. I vår skal det tas stilling til en risikoanalyse som vurderer PMWS-faren i Sverige. Men målet er å komme i gang med samarbeidet så raskt som mulig.

– I Litauen har vi holdt på i over 10 år, og i fjor fikk vi et skikkelig plussresultat i dette markedet. Budsjettet ser lovende ut for inneværende år også. Vi har med andre ord mye å glede oss over, sa Gjein.

 

KASTRERING MÅ TIL

Norsvindirektøren kommenterte stortingsvedtaket fra 2002 om kastreringsforbud på gris fra 1. januar 2009 slik;

– I mellomtiden er det tilsynelatende grei dyrevelferd å kastrere med bedøvelse slik vi gjør nå. Men fra 1. januar 2009 er ikke dette greit lenger. For oss er dette et paradoks, men vi forholder oss til vedtak som er gjort. I sommer skal vi ha en midtveis-evaluering av alle prosjektene som er i gang for å finne løsninger på problemet. Ingen andre land i verden har funnet løsningen. Slik jeg ser det kan vi ikke slutte å kastrere gris i 2009. Forskningsprosjektene gir oss masse ny kunnskap, innsikt, og faglige kontakter. Vi ser at det kan være løsninger i sikte, men vi har ikke løsningen med stor «L» i løpet av 2008. Det vil ta lenger tid. Vi respekterer vedtaket, men Norsvins syn er at vi ikke kan gå foran og bære byrdene ved å gjennomføre dette alene så snart, sa Harald Gjein.