Publisert: 11.05.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Et skambud

– Et skambud. Dette er kommentaren til statens tilbud i jordbruksforhandlingene fra Norsvins styreleder Willy Finnbakk.


- Et skambud

– Et skambud. Dette er kommentaren til statens tilbud i jordbruksforhandlingene fra Norsvins styreleder Willy Finnbakk.

I lys av forventningene som landbruks- og matmeldinga skapte mener han at det er langt igjen før regjeringen innfrir med det tilbudet de la på bordet. Men Finnbakk har også et stikk til sine egne på svinenæringas vegne. Når landbruket ikke sjøl har krevd inntektsforbedring for svineprodusentene, så kan en heller ikke vente at staten tilbyr noe bedre.

For de to referansebrukene hvor gris inngår legger staten opp til en inntektsvekst på 7300 og 8100 kroner per årsverk. Men lønnsomheten id isse brukene er sterkt påvirket av kornøkonomien.

– Om vi derimot hadde hatt et referansebruk kun for gris, snakker vi om tilnærmet null i inntektsvekst, sier han.

For grisen legger staten opp til en målprisøkning på 43 øre per kilo. Målprisøkningen på fôrkorn økes med sju øre, uten at dette kompenseres med økt prisnedskrivningstilskudd. Forslaget til økning av stedsfrakttilskuddet vil utgjøre cirka to øre per kilo kraftfôr. En økt kraftfôrpris på fem øre kiloen skal tilsvare 25 øre per kilo produsert kjøtt. Hvis målprisøkningen kan tas ut i markedet, vil altså bonden sitte igjen med 22 øre per kilo kjøtt for å dekke den øvrige kostnadsveksten, som Norsvins i sine lønnsomhetskalkyler beregner til et trekk på 12 øre. Svinebonden kan etter dette sitte igjen med 10 øre i reell lønnsomhetsvekst hvis målprisen tas ut i markedet, og slakteriene ikke øker sine kostnader.