Publisert: 19.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Et nytt og annerledes Nortura

Mindre salg av Gilde og Prior i butikkene, og minus 244 millioner i resultat i årets første fire måneder, betyr at absolutt alle steiner i Nortura skal snus.


Et nytt og annerledes Nortura

Mindre salg av Gilde og Prior i butikkene, og minus 244 millioner i resultat i årets første fire måneder, betyr at absolutt alle steiner i Nortura skal snus.

– Nortura vil bli et annerledes selskap. Det innebærer at oppgavene vi utfører blir færre. Alle stabs- og støttefunksjoner skal for eksempel vurderes, forklarer Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.

 

To parallelle løp

 

– Vi kjører nå to parallelle løp samtidig. Det ene er å sikre resultatet i 2009 best mulig. Det andre er å forandre selskapet til et nytt og annerledes Nortura. Her er fristen satt til 12.12. 2012, forteller Svebestad.

 

Styret har derfor bedt om en smørbrødliste fra konsernledelsen om tiltak som kan gjøres og hvilken effekt disse vil ha. Det blir en liste om hva som kan gjøres med effekt allerede i år og innen utgangen av 2012. I sum er det tenkt å slanke selskapet med 1500 – 2000 ansatte. Og allerede før ferien kan det komme en liste over anlegg som er i faresonen for å bli lagt ned.

 

– Vi har gitt et bredt mandat, og ingenting er fredet, understreker Svebestad. Både anlegg, administrasjon, stabs- og støttefunksjoner er under lupen.

 

Pris siste virkemiddel

 

– Henger Norturas rådgiving i en tynn tråd?

 

– Den skal også vurderes, sier Svebestad.

 

– Og pris og leveringsbetingelser blir dårligere?

 

– Vi har tidligere sagt at vi skal forenkle systemet med leveringsbetingelser. Det skal vi gjøre. Men pris- og leveringsbetingelser er det siste vi vil kutte. Vi vil først se hva som er mulig å oppnå uten å kutte priser, men samtidig må vi se på hva som er et ansvarlig prisnivå for resten av 2009, svarer Svebestad.

 

– Vi er veldig redde for tilførslene våre. Dette kan fort bli en negativ spiral. Hvis Nortura nå gjør tiltak, og en konsekvens av det blir at vi for eksempel mister fem prosent av våre tilførsler, da blir effekten av tiltaka borte og enda flere tiltak må settes inn, forklarer Svebestad.

 

Ny modell til høsten

 

– Dere har bygd et nytt, fint administrasjonsbygg i Oslo. Kan deler av det leies ut?

 

– I første omgang blir det heller å samle alle ansatte i Oslo her. I dag leier vi en del kontorer rundt dette nye bygget, svarer Svebestad.

 

– Og det nye anlegget i Trøndelag. Går det som planlagt?

 

– Det går som planlagt. Vi har samtidig allerede bestemt å flytte/legge ned all foredling på det gamle anlegget på Tunga i Trondheim, sier Svebestad. Til høsten vil styret ha ferdig en modell for hvordan det nye Nortura skal se ut.

 

– Vi skal legge fram en troverdig plan for hvordan utviklinga skal snus, opplyser Svebestad. Og med denne planen kommunisert vil Nortura be om et lån fra medlemmene på 300 – 400 millioner kroner. I praksis vil det si cirka 30000 kroner per medlem hvis halvparten av Norturas 23 700 eiere med leveranse bidrar. Akkurat hvordan vi skal gjøre dette er ikke bestemt, men vi må helt klart gi konkurransedyktige betingelser, forklarer Svebestad.

 

Bakgrunn for lånet er at egenkapitalen har falt under 30 prosent, og at Norturas gjeld de to siste åra har økt fra to til tre milliarder. Dermed blir rentebetingelsene i finansmarkedene dårligere.

 

Gilde med egen «First Price»?

 

– Hva med strategien framover. Blir det mindre Gilde og Prior, og i stedet First Price og kjedenes egne merkevarer?

 

 – Dette er også noe vi vurderer. Vi må hele tiden tilpasse oss markedet. Hvis markedet etterspør rimeligere varianter, må vi forholde oss til det. Men kanskje vi skal lage vår egen billigvariant ved siden Gilde og Prior? avslutter Svebestad.