Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

–Et ledende nasjonalt og internasjonalt avlsselskap

Tenk på de resultatene vi ser av landsvin- og durocavlen vår i dag. Men når startet vi egentlig? Det er lenge siden. Langsiktighet er helt grunnleggende for kjernevirksomheten til et selskap som Norsvin.


–Et ledende nasjonalt og internasjonalt avlsselskap

Tenk på de resultatene vi ser av landsvin- og durocavlen vår i dag. Men når startet vi egentlig? Det er lenge siden. Langsiktighet er helt grunnleggende for kjernevirksomheten til et selskap som Norsvin.

 

Slik innledet Norsvins administrerende direktør Harald Gjein da han orienterte om Norsvins nye strategiplan for 2005– 2010 på Norsvins årsmøte. En lang planprosess er nå avsluttet, og årsmøtet har bekreftet kursen for de neste fem åra.

Norsvins hovedmål er dette:

«Norsvin skaper lønnsomhet i svinenæringen». Og Norsvins visjon er slik: «Et ledende nasjonalt og internasjonalt avls- og seminselskap».

 

TRE LEDESTJERNER

– Strategien for å nå disse målene bygger på akkurat de samme lederstjernene som den gangen organisasjonen ble etablert i 1958; bondens selvbestemmelsesrett, vitenskapens landevinninger og framgang for de mange. Med disse tre ledestjernene skal vi utvikle Norsvin som medlemsorganisasjon basert på samvirkeprinsippene, sa Gjein.

Organisasjonens forretningsidé hviler på fire hovedpunkter. For det første skal Norsvin utvikle, produsere og selge avlsog seminprodukter. For det andre skal Norsvin utvikle, formidle og selge svinefaglig kunnskap. For det tredje skal Norsvin ta vare på medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. Og for det fjerde skal Norsvin utvikle nye inntjeningsområder basert på kjernevirksomhetene.

Innenfor disse områdene er det utviklet detaljerte strategier og handlingsplaner som er knyttet opp mot hovedmålet.

 

I 2010

– Siktemålet i 2010 er at vi skal levere en superslaktegris som kan vokse 1200 gram per dag, som bruker 2,2 FEg per kilo tilvekst, og har en kjøttprosent på 60. Den skal også foretrekkes på grunn av kjøttkvalitet. På samme måte skal vi levere ei superpurke som kan produsere 30 avvente smågriser per år, som har 156 avvente smågriser per kull, og en livstidsproduksjon på 5,5 kull, sa Harald Gjein.

Grisenes helse og velferd skal være ytterligere forbedret, og være helt i verdenstoppen. Og Norsvin skal være en nasjonalt og internasjonalt markedsorientert organisasjon som sikrer kundene optimale driftsopplegg. Det betyr konkurransedyktige priser på kvalitetsprodukter, kostnadseffektivitet og fleksibilitet. 70 prosent av kostnadene til forskning og utvikling skal dekkes fra internasjonale markeder, og en større del av avlsarbeidet skal finansieres via kjøttkiloen.