Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018
NORSVINS ÅRSMØTE 2018

– Et av våre beste år

– 2017 ble et av våre beste år. Vi tok i bruk helt ny semin­stasjon, og vi øker verdiskapningen mye gjennom avlsframgang. Jeg får stadige rapporter om at vår genetikk blir mer  dominerende i stadig flere land.


Det sa administrerende direktør Olav Eik-Nes til Norsvins årsmøte. Norsk Duroc AS ble også dannet i fjor, og den er ikke bare viktig i Norge ved at alle nå får tilgang til denne farrasen. Den norske durocen blir også stadig viktigere internasjonalt som én av to dominerende farraser.

– Med tanke på avlsmessig utvikling ble 2017 et av våre beste år. Hvis vi tenker på avlsframgangen som vekst i verdiskapningen, så vokste den med nærmere 80 millioner kroner i fjor. Vi snakker da om framgang for viktige egenskaper som fôrforbruk, tilvekst og kullstørrelse. Omregnet tilsvarer dette en økt verdiskapning på enten 50 kroner per slaktegris, eller 1200 kroner per purke per år. Dette er formidabel verdiutvikling, sa Eik-Nes.

Han kommenterte også fire viktige forskningsprogrammer som har fått støtte fra forskningsrådet (se egen sak side 19). Debatten om dyrevelferd så Norsvindirektøren som en stor mulighet for norsk svineproduksjon. Han mener at svinenæringa må rydde opp i brodne kar, og finne seg sjøl. SPF-visjonen er et viktig ledd i å styrke dyrevelferden, og for Norsvins del er målet å legge om alle foredlingsbesetningene til SPF innen 2024. 

– Svinenæringa må finne seg sjøl, og ta grep for å sikre bærekraften framover mot 2030. Forbrukeren i 2030 vil være opptatt av andre ting enn dagens forbrukere. Mattrygghet, sporbarhet og mer klimavennlig produksjon vil stå høyere i folks bevissthet. Det økte smittepresset vil utfordre oss, men fortsatt satsing på god dyrehelse er viktig også for folks helse, sa Eik-Nes. 

Når det gjelder klimavennlig produksjon tror han at grisen vil stå seg godt sammenliknet med storfe og fjørfe. Den er produksjonseffektiv og fôreffektiv. Og når vi kommer stadig nærmere målet om hundre prosent norske fôrråvarer, vil det styrke grisens plass i folks bevissthet.

Gode regnskapstall for 2017

Det kunne bokføres gode regnskapstall for Norsvin i 2017.

Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på 5,4 millioner kroner i 2017, en økning på 0,2 millioner fra året før. Selskapets driftsresultat var 6,1 millioner, en økning på 1,7 millioner i forhold til året før. 

Ved utgangen av året var Norsvin SAs egenkapital 112 millioner, noe som utgjør 62 prosent av totalkapitalen. Årsmøtet besluttet å legge årsresultatet på 5,4 millioner kroner til egenkapitalen.

Konsernregnskapet består av Norsvin SA, Norsvin International Holding AS, Norsvin R&D AS, Aninova AS, Norsvin Barnehage AS og Norsvin Invest AS. Konsernet oppnådde et årsresultat på 15,3 millioner kroner i 2017, en økning på 10,5 millioner sammenliknet med året før. I styrets årsberetning og regnskap heter det at økningen i all hovedsak kan tilskrives bedre resultat i tilknyttet selskap Topigs Norsvin Holding BV.