Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Er støttefôring av smågris effektivt?

Hvordan skal en klare å få i smågrisen nok fôr på et stadium hvor de i hovedsak forbinder mat med flytende føde?

 


Er støttefôring av smågris effektivt?

Hvordan skal en klare å få i smågrisen nok fôr på et stadium hvor de i hovedsak forbinder mat med flytende føde?

 

Debatten går. Er det effektivt å gi støtteforing til smågrisen i løpet av dieperioden? Dette er en periode hvor smågrisen i all hovedsak forbinder føde med melk, og effekten av å gi støttefôring i denne perioden er omdiskutert. Det er vanligvis to hovedargumenter som brukes i debatten om støttefôring i dieperioden;1) Man mener at belastningen på purka blir mindre, slik at hun taper seg mindre i hold og vekt. Dermed kommer hun raskere i brunst etter avvenning. 2) Støttefôringen gjør overgangen til fast føde etter avvenning lettere, ved at smågrisen er bedre rustet i form av høyere avvenningsvekter og et velutviklet enzymsystem. Dermed kan man benytte seg av et rimeligere startfôr etter avvenning.

Det finnes også argumenter mot støttefôring av smågris. Blant annet kan visse fôringredienser (f. eks. soyaprotein) føre til allergifremkallende reaksjoner i vomveggen. Undersøkelser gjennomført ved Universitetet i Bristol har vist at små doser med potensielle allergifremkallende fôringredienser gitt i løpet av noen dager like før avvenning kan føre til oversensitive reaksjoner etter avvenning når smågrisene blir utsatt for disse ingrediensene i større mengder. Løsningen bør da, i følge Dr. Mavromichalis, være å innføre et støttefôringsregime med et relativt høyt fôrinntak før avvenning slik at fordøyelsessystemet til smågrisen har blitt godt tilvent fast føde. Rundt 500g smågrisfôr om dagen per grisunge før avvenning vil virke forebyggende på fôrrelaterte avvenningsproblemer. For å oppnå et slikt fôropptak er det viktig at fôret er ferskt, med god smakelighet og fordøyelighet, og smågrisen bør fôres rundt tre ganger om dagen fra de er rundt 7-10 dager gamle og frem til avvenning. Forskning viser at det gir en positiv effekt i form av høyere avvenningsvekter i produksjoner hvor avvenningsalderen er høyre enn 21 dager. Det er ikke funnet noe særlig effekt av å gi støttefôring til smågris som er yngre enn 21 dager.

Hva skjer etter avvenning?

Hvordan bør man så fôre etter avvenning? Skal man bruke våtfôr eller tørrfôring? Våtfôring av smågris etter avvenning har blitt utforsket gjennom forskning og i praktisk produksjon. Våtfôring krever at man har god styring på våtfôringsanlegget og fôrsammensetningen. Nyavvent smågris er i en spesielt sårbar fase, og våtfôringsanlegg som ikke er ordentlig rengjort er ofte kilde til skadelige mikrobielle vekster. Fordelen med våtfôring, hvis man får det til å fungere godt, er at overgangen fra melk til mer fast føde etter avvenning blir lettere for smågrisen. Undersøkelser har også vist at våtfôring gir bedre fôropptak, tilvekst og fôreffektivitet sammenlignet med tørrfôring.

Velger man tørrfôring etter avvenning, blir det av Dr. Mavromichalis foreslått å starte med fôring på gulv eller matte. Forskning har vist at smågris kan doble fôropptaket og tilveksten hvis de blir tilbydd fôr på gulv eller på matte de første dagene etter avvenning. Men også her kreves det god driftstyring. For å minimere fôrsøl og svinn kan man bruke matter* med 1cm høye kanter og små fordypninger i overflaten. Disse bør plasseres i nærheten av fôrtroa, men for å hindre for mye grising med fôret bør den plasseres vekk fra vannipler, varmelamper og hjørner. Fôr bør i tillegg være tilgjengelig ad libitum i rengjorte fôrtroer slik at smågrisen venner seg til å spise fra disse. Som en generell regel kan man gi rundt 100-150gram smågrisfôr på matte eller gulv tre ganger om dagen slik at smågrisen også blir nødt til å spise fra fôrtroa. Ordentlig justering av fôrautomatene er også viktig for å minimere fôrsvinn. Fôrkostnadene er en av de største kostnadene i smågrisperioden, og noen gram fôr tapt per dag per binge med smågris kan utgjøre store summer ved årsoppgjøret.

* vet ikke om slike matter er tilgjengelige i Norge

 

Det glemte næringsstoffet

Vann blir ofte glemt når en skal diskutere næringsstoffer, selv om det er den viktigste næringsstoffet for overlevelse. Når vanninntaket blir begrenset på grunn av blokkerte drikkenipler, for dårlig trykk eller for høy konkurranse om vanntilgangen, vil fôrinntaket og dermed også tilveksten reduseres kraftig. Vannanlegget bør rengjøres ordentlig mellom hvert innsett, og alle nipler og kopper skal sjekkes for å sørge for ordentlig vanntrykk. Et absolutt minimum er 500 ml per minutt frem til smågrisen er rundt 30 kg. Man bør også sørge for å ha en nippel eller kopp per 10-20 gris, og den bør være i skulderhøyde for smågrisen. Og husk at vannkvaliteten er også viktig!

 

Artikkelen er en gjengivelse av ”Achieving a better piglet feed intake” som kan leses i sin helhet på www.pigprogress.netForfatter: Dr. Ioannis Mavromichalis, Ariston nutrition, Spain