Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Stikkord:

Er biokull løsningen?

Hvordan kan vi redusere klimagassutslipp fra landbruket, forbedre jordhelsen og samtidig øke produksjonen?


Nummer 7 – 2019

Bildet: Biokull er masse som varmes opp ved høye temperaturer uten oksygen, og kan likne litt på grillkull. Denne biomassen er produsert av planterester ved Skjærsgaarden utenfor Holmestrand.  [Foto: Tore Mælumsæter]

Svaret er ifølge Norsk Landbrukssamvirke biokull. Biokull er biomasse som ­varmes opp ved høye temperaturer uten oksygen. Resultatet likner litt på kullet som du kanskje bruker til pølsegrillen sommerstid. Flere tar nå til orde for at bøndene bør pløye biokull ned i åkeren for å forbedre jordhelsen og samtidig redusere klimagassutslippene.

– Flere forskningsprosjekter viser at biokull kan ha mange positive effekter for norsk landbruk, sier fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbruks­samvirke, Åge Klepp.