Publisert: 19.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Enkelt å endre eller slette registreringer

De aller fleste skriver fra tid til annen feil i forbindelse med registrering i Ingris. Dette er ingen krise. Feilrettelser gjøres enkelt ved overskriving eller sletting av hendelse i registreringsbildene.


Enkelt å endre eller slette registreringer

De aller fleste skriver fra tid til annen feil i forbindelse med registrering i Ingris. Dette er ingen krise. Feilrettelser gjøres enkelt ved overskriving eller sletting av hendelse i registreringsbildene.

I forbindelse med registrering av data fra grisehuset er det fort gjort å skrive feil individnummer eller dato på en hendelse, og de aller fleste av oss har opplevd dette mange ganger. Vi har ganske ofte telefoner fra brukere som lurer på hvordan de skal få rettet opp slike feil.

 

Bare vi oppdager hva som er feil rettes dette ganske enkelt ved at vi søker opp registreringen og deretter skriver over med riktige opplysninger eller sletter hele registreringen. Det er enkelt å gjøre endringer og slettinger i registreringsbildene og vi anbefaler at dere bruker disse bildene til feilretting. Det er også mulig å endre i purkekortet, men dette er noe mer omstendelig. Huskeliste ved endringer og sletting i registreringsbildene:

 

– Datoer, individnummer, antall og koder overskrives. Avslutt med «Enter» for å lagre endring.

 

– Ved endring av dato husk å markere hele datoen før ny dato skrives inn.

 

– Ved sletting av opplysninger i felt med rullegardinmeny blankes feltet ut ved det øverste valget i menyen som er blankt velges.

 

– Hele rader/linjer i registrerings- bildene slettes ved valg i meny på høyre musetast.

Eksempler: Endring av for eksempel feil dato for ei bedekning gjøres kan på følgende måte (se bilde øverst):

 

1) Gå til registreringsbildet «Bedekning»

 

2) Søk fram riktig individnummer ved hjelp av søkefeltene ovenfor der registreringene skrives inn. Skriv inn purkenummer i både fra nr og til nummer feltet og klikk på «Søk»– da kommer bare den aktuelle purka opp.

 

3) Marker hele datoen som er feil og skriv inn riktig dato. Trykk «Enter» for å lagre endringen. Sletting av en hendelse, for eksempel en utmelding, gjøres på følgende måte:

 

1) Gå i registreringsbildet «Utmelding»

 

2) Søk fram hendelsen du vil slette ved hjelp av dato og/eller individ søking øverst i bildet

 

3) Klikk i feltet med individnummer på den linja du vil slette.

 

4) Klikk på høyre musetast og velg «Slett rad» i menyen.