Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Enighet om veterinæravtale


Enighet om veterinæravtale

 

Fra 1. november fikk vi den nye avtalen om klinisk veterinærvakt mellom veterinærene og staten. Partene er enige om at satsene for veterinærenes vaktgodtgjøring økes med 4,78 prosent.

Den reviderte avtalen mellom Den norske veterinærforening (DNV) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) betyr altså at satsene for vaktgodtgjøring til veterinærene økes med 4,78 prosent, og bemanningen videreføres som i dag med over 160 veterinærer på vakt på kveldstid. LMD har fremmet lovendringsforslag med sikte på at kommunene skal få ansvaret for klinisk veterinærvakt fra årsskiftet. Det er enighet om at avtalen vil legge premissene for fordeling av ressurser til videreføring av vaktordningen i kommunal regi.