Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

Stikkord:

Enige om oppfølging for bedre dyrevelferd

En samlet svinenæring møtte tirsdag 13. februar statsråd Jon Georg Dale for å diskutere dyrevelferd hos slaktegris, etter at Mattilsynskampanjen i Rogaland har avdekket svært dårlige forhold hos enkelte produsenter.


Bilde: Fra venstre styreleder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag, styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag, landbruks- og matminister Jon Georg Dale, styreleder i Norsvin Geir Heggheim, administrerende direktør i Norsvin Olav Eik-Nes og styreleder Ståle Gausen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

 

Alle dyr skal ha det bra. Det er utgangpunktet for arbeidet framover, og en samlet bransje har tatt tak for å løfte næringa. Den vil drive et landbruk med god dyrevelferd.

På møtet orienterte næringa om tiltak som alt er satt i gang for å bedre kompetansen og holdninger hos produsentene. Produsenter som ikke følger kravene i dyrevelferdsprogrammet, vil få trekk i slakteoppgjøret, og avvikene vil bli rapportert til Mattilsynet. Programmet omfatter blant annet regelmessige besøk av veterinær, i alt 3500 veterinærbesøk i året. 

Landbruksdepartementet ble orientert om status på arbeidet for bedret dyrevelferd, hvilke tiltak som er iverksatt, og hvem som har ansvaret for de ulike tiltakene. Statsråden hadde klare forventninger om at tiltakene som ble lagt fram skal gjennomføres, og at reglene for dyrehold skal etterleves. Ingen dyr skal ha det slik som Mattilsynet har avdekket i flere tilsyn av slaktegris. 

– Dette er uakseptable forhold, sier Norsvins styreleder Geir Heggheim. Det er mange flinke svinebønder rundt om i landet som jobber hardt for at dyra skal ha det bra, og blant unntakene må det en holdningsendring til, mener han. 

– Vi tar sterk avstand fra det som har blitt avdekket. Vi er avhengige av tillit hos forbrukeren, og denne tilliten skal vi gjenopprette, sier Heggheim.

På møtet i Landbruks- og matdepartementet møtte representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Animalia, Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Det vil si hele svinenæringa fra avlsorganisasjon og fagmiljø til bønder og slakterier. I tillegg til statsråd Jon Georg Dale deltok også Mattilsynet på møtet.