Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Engrossalget 99 prosent av i fjor

Tilførslene av svinekjøtt er 7 prosent større enn til samme tid i fjor, og engrossalget er én prosent lavere. Dette forteller det meste om situasjonen i svinekjøttmarkedet akkurat nå.


Engrossalget 99 prosent av i fjor

Tilførslene av svinekjøtt er 7 prosent større enn til samme tid i fjor, og engrossalget er én prosent lavere. Dette forteller det meste om situasjonen i svinekjøttmarkedet akkurat nå.

 

Den er ikke god, og den vil bli verre utover vinteren. Tallene fra markedsregulatoren viser at tilførslene av svinekjøtt så langt i år (per uke 36) ligger to prosent høyere enn prognosene forutsa, og salget ligger lavere. Det gjør situasjonen alvorlig.

 

HÅPER Å NÅ SALGSMÅLET

– Når det gjelder salget, så tror jeg likevel at det er gode muligheter for å nå prognosens mål om en salgsvekst på to prosent i 2006 når året er omme. Det rapporteres om bra salg i markedet. Vi ser at aktiviteten i skjærevirksomhetene nå er i ferd med å gires opp. Det bør resultere i at engrossalget går den rette veien, sier direktør Trygve Brandrud i Gilde Norsk Kjøtt.

Lageret har økt litt siden forrige gang, og er nå oppe i 2900 tonn. Eksportkvota gjennom WTO på 3500 tonn er brukt opp. Det har i perioder vært litt underdekning av fersk gris, men det skyldes dels reguleringstiltak og dels opptrappet skjæreaktivitet. Både Fatland og Gilde kjøper nå frossent kjøtt fra reguleringslagrene. Til sammenlikning lå det bare 400 tonn svinekjøtt på reguleringslager på denne tida i fjor.

 

ØKER VEKTENE

Produsentene ser ut til å være mer opptatt av de siste fem kiloene enn de første 75.

Kjøttsamvirket har derfor vedtatt å øke slaktevektene, og analyserer nå mulighetene i markedet for større gris. Hvis en eksempelvis øker fra 76 kilo til 80, så betyr det fire kilo mer per slaktegris. Ganges dette med 1,2 millioner slaktegris, så snakker vi om 5000 tonn svinekjøtt som kommer i tillegg til det som er varslet i prognosen for 2007. Og den lød altså på nærmere 12000 tonn med målpris, og mellom 8 og 9000 tonn ved reduksjon i målprisen på kr 2,50.