Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Endelig økt holdbarhet på fersk rånesæd

Allerede før jul går Norsvin over til å bruke den nye fortynningsvæsken X-cell ved produksjon av sæddoser. For svineprodusentene vil det nye produktet være en klar forbedring.


Endelig økt holdbarhet på fersk rånesæd

Allerede før jul går Norsvin over til å bruke den nye fortynningsvæsken X-cell ved produksjon av sæddoser. For svineprodusentene vil det nye produktet være en klar forbedring.

 

Tabell 1. Produksjonsdager og siste anbefalte bruksdag for sæddosene etter omlegging til ny fortynningsvæske.

 

Prod. dag

Sendes fra

Norsvin

Sendes fra

depot

Siste forbruksdag

for kunde

 

 

 

 

Mandag

man, tir, ons

man, tir, ons

Fredag

Tirsdag

tir, ons, tor

tir, ons, tor

Lørdag

Onsdag

ons, tor, fre

ons, tor, fre

Søndag

Torsdag

tor, fre (hentebu lør)

tor, fre lør (+ henting Særheim lør og søn)

Mandag

Fredag

fre, søn (post), man

søn (post), man

Tirsdag

 

– sædproduksjon 5 dager i uka, mandag – fredag– sæden holdbar 4 dager etter produksjonsdagen– sæd fra fredag brukes mandag og delvis tirsdag– sæd som skal brukes i helgen vil i stor grad være produsert på torsdag (med   siste anbefalte bruksdag på mandag)– mulighet for å bestille sæd for flere dager i samme sending– produksjonsdato på tuben erstattes med siste anbefalte bruksdag– det vil oftere bli doser med ulike utløpsdatoer i sendingene, og dermed økt   krav til bruker om å følge med på datoen– lengre lagring av sæden øker betydningen av riktige oppbevaringsforhold på   depoter og hos bruker.

 

 

I forrige nummer av Svin viste vi resultatene fra utprøvingen av sæddoser fortynnet i den nye fortynningsvæsken X-cell og brukt på dag 4 og 5. Forsøket kunne ikke avdekke statistisk signifikante forskjeller i grisingsprosent eller kullstørrelse i forhold til doser fortynnet med standard fortynningsvæske og brukt på dag 2 og 3.

Til tross for at den nye væsken er betraktelig dyrere, har Norsvin besluttet å gå over til denne typen allerede før jul. Vi mener at både kundene og vi vil dra nytte av det nye og forbedrede produktet vi dermed går på markedet med.

 

HVA ER FORDELENE?

Muligheten for færre og større pakker for kunden gir innsparte gebyrer og tidsforbruk til bestilling og henting av pakkene. Det vil alltid bli sendt ut sæd som holder minst to dager etter at du får den, men en stor del av sæddosene vil holde betraktelig lenger enn minimum. Forutsetter vi at sæden lagres under stabile temperaturforhold, vil det også bli bedre utnyttelse av tilsendte doser i de tilfellene der en har kastet doser som har ligget en dag for lenge. Avlsbesetninger vil kunne ha sæd på lager til en ekstra inseminasjon med samme råne uten å måtte spesialbestille til purker med lang brunst.

For Norsvin vil omlegginga bety at det nå blir slutt på sæduttak hver søndag, unntatt i de tilfellene det blir nødvendig å produsere på lørdag eller søndag omkring bevegelige helligdager. Helgeturnusen går dermed rundt på en enklere måte med bare en person innom fjøset både lørdag og søndag, og ingen på laboratoriet. Postpakkene til mandag vil derimot måtte pakkes søndag som nå. Et annet forbedringspotensial er svinnet. Dette bør også bli betydelig lavere etter denne omleggingen. Men det forutsetter at det blir sendt ut sæd som har ligget over siden dagen før. Dette vil gjelde både fra depotene og fra Norsvinsenteret.

 

FORHÅNDSBESTILLING

Det skal alltid ringes til Norsvin på Hamar om dette. Rabatt forutsetter at sæden bestilles innen kl. 10.00 siste produksjonsdag før levering. Det vil si at sæd til mandag må være bestilt før kl. 10.00 på fredag.

 

DATOMERKING

Etikettene på sædtubene vil endres litt. I stedet for produksjonsdato vil det komme en dato som angir siste anbefalte bruksdag. For smågris- og edelsæd vil det også bli nye numre å notere. Rånenumrene 960000 og 920000 vil bli erstattet av 921000, 922000, …. 927000 og 961000, 962000 …. 967000. Det ekstra sifferet vil indikere hvilken ukedag sæden er produsert på. For avslråner blir det ingen endring i avlsnummeret.

Punching og notering av inseminasjonsdata blir litt endret. Det blir ikke lenger utregning og notering av «alder sæd». Dataene som angår dette, vil vi få inn for blandasæden gjennom de nye rånenumrene. For avlsrånene vil vi kunne koble dataene opp mot uttaksdato for hver enkelt råne.

 

MJØLKEKARTONGMODELLEN

Ved mottak vil det oftest være sæd med forskjellig holdbarhetsdato i pakken. Gjør det til en vane å legge de ferskeste dosene underst i termoboksen, akkurat som vi setter de nyeste mjølkekartongene innerst i kjøleskapet når vi kommer fra butikken med påfyll. Slik blir det enklere å bruke opp det som fortsatt er holdbart og stadig ha tilgjengelig holdbare doser utover flere dager.

 

SIKRING AV LAGRINGSTEMPERATUR

• Oppbevaringsskap for rånesæd – 50 liter (større modell finnes) – 14 dagers leveringstid – Kruuse Norge, tlf. 64 90 75 00

• Termoboks – Husdyrsystemer, tlf. 38 11 81 00