Publisert: 06.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En svinebondes kamp for vindmøllene

– Her vil jeg bygge vindmølle. Og nå ser det ut til at de viktigste formalitetene er på plass, sier Svein Ove Risa (37). Svineprodusenten er både fornøyd og forventningsfull.


En svinebondes kamp for vindmøllene

– Her vil jeg bygge vindmølle. Og nå ser det ut til at de viktigste formalitetene er på plass, sier Svein Ove Risa (37). Svineprodusenten er både fornøyd og forventningsfull.

Undheim, Time i Rogaland

Bonden, veterinæren, og en av landets beste maratonløpere nærmer seg nå målet. Som nabo til den nå etablerte Hægjæren enerrgipark i Hå og Time kommuner (se egen sak) har han nå fått de formelle tillatelser til å bygge sin egen vindmølle for å dekke kraftforbruket på egen gard. Risa har en konsesjonsbesetning i smågrisproduksjon, cirka 80 vinterfôra sauer og er deltaker i ei samdrift med mjølkekvote på 450 000 liter. Han kjøper strøm for rundt 200 000 kroner i året.

Men han planlegger å bygge ei vindmølle som er betydelig lavere og mindre enn de som nå er etablert i energiparken på Høgjæren. Planen er et anlegg på 45 kwatt som går direkte på 24o volt, altså rett inn på lavspentsida av nettet. Dermed spares nettleie på strømmen.

– Hvis jeg kjøper strøm fra kraftselskapet Lyse, må jeg regne med at strømmen koster meg om lag ei krone per kwH. De har vel en spotpris på rundt 30 øre per kwH. Hvis vi i tillegg får grønne sertifikater, så kommer det ytterligere fratrekk i min favør. Jeg tror dette skal gi god lønnsomhet, siden jeg regner med å bruke det meste av denne strømmen sjøl, sier Risa til Svin.

Før jul søkte Risa om å få sette opp ei 36 meter høy vindmølle på gården ved Undheim i nabolaget til den store vindmølleparken. Men han ønsket å høre hva myndighetene mente om saken før han gikk videre med den. Fylkesmannen svarte at det måtte gjøres ei konkret individuell vurdering av hver enkelt sak, selv om staten erkjente at det er forskjell på ei vindmølle på 36 meter og møller over 100 meters høyde. En positiv holdning til ei vindmølle gir ikke autoamtisk grunnlag for tilsvarende oppføring andre steder. Nærheten til den etablerte parken er likevel av betydning i saken.

Både kommunen (Time) og Risa tolket dette som et ja, og Risa svarte med å søke om å bygge to vindmøller. Med det kunne han ha dekket hele gardens strømforbduk.Men det kunne ikke fylkesmannen akseptere, og godtok under tvil bare ei vindmølle. Svein Ove Risa endret dermed søknaden til å omfatte kun ei vindmølle.