Publisert: 12.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En spennende vår for oss svineprodusenter

 


En spennende vår for oss svineprodusenter

 

Våren er over oss, og i store deler av Sør-Norge er våronna akkurat i gang.En travel, men fin tid vil mange si. Ja nå gjelder det å ha såpass roen at vi klarer å få med oss de mange skiftninger og sanseinntrykk som skapes fra naturens side. Fra næringslivets miljøer hører vi ofte om prissetting av immaterielle verdier, men for oss bønder er tidlig morgen med eim av gjødsel, nypløyd åker, blå himmel og fuglekvitter de immaterielle verdier på garden. Men denne våren er spesielt spennende med tanke på det kommende jordbruksoppgjøret og prosessen rundt det. Det er nemlig slik at vi bønder lever ikke særlig lenge bare på de immaterielle verdier, vi må som andre ha penger til å betale regningene med.Vi har nå lagt bak oss noen år med en veldig aggressiv kostnadsvekst uten at en har klart å lempe denne over på neste ledd.I tillegg har en ikke fått tatt ut den merprisen som i de siste jordbruksoppgjøra, i alle fall et stykke på vei, skulle gi oss kompensasjon for økte kraftfôrpriser.Det betyr at svinebonden har havnet i ”skvis” fra begge ender! Det siste er at Nortura som markedsregulator ikke foreslår å øke målprisen på gris i det hele tatt.Dette oppleves som en torpedering av et hvert mulighetsrom for prisøkning, og det brer seg en litt dyster stemning i næringa.Mange føler det er blitt et slit å tjene penger om dagen.Derfor er det nå, ut fra et rådende totalbilde av situasjonen i norsk økonomi, prisleiet på kjøtt i forhold til omverdenen, og en hårfin markedsballanse med mangel på mulighetsrom, tvingende nødvendig at vi får et jordbruksoppgjør som i klartekst betyr prisreduksjon på kraftfôr! Hvis ikke vil denne kostnadsspiralen til slutt kulminere i en uønsket struktureksplosjon uten sidestykke, langt utover det vi ser i dag!Derfor har Norsvin og heile tillitsmannsapparatet en svært viktig jobb foran oss med tanke på å påvirke partene i jordbruksoppgjøret. Prisen på kraftfôr må ned om vi skal berge økonomien i næringa.

Geir Heggheim