Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En milepæl innenfor Norsvins avlsarbeid!

1.juni 2004 var en historisk dag i Norsvins avlsarbeid. Da innførte vi åtte nye reproduksjons- og fruktbaregenskaper i avlsmålet på landsvin. Dette gjør vi for å forbedre purkas reproduksjons- og moregenskaper. Dette er en av de største forandringene som har blitt gjort på lang tid innenfor vårt avlsarbeid.


En milepæl innenfor Norsvins avlsarbeid!

1.juni 2004 var en historisk dag i Norsvins avlsarbeid. Da innførte vi åtte nye reproduksjons- og fruktbaregenskaper i avlsmålet på landsvin. Dette gjør vi for å forbedre purkas reproduksjons- og moregenskaper. Dette er en av de største forandringene som har blitt gjort på lang tid innenfor vårt avlsarbeid.

 

Avlsarbeid er langsiktig, og resultatene av de endringene vi innfører i dag ser vi først i løpet av noen år. Vi har i dag ei veldig god purke, men den kan bli bedre. Vi er sikre på at de grepene vi nå har gjort med innføring av nye avlsmål ytterligere vil forbedre egenskapene til den norske purka, og sikre at norske svineprodusenter har tilgang til avlsmateriale i verdenstoppen.

Så vidt vi kjenner til er det ingen andre avlsselskaper som har med disse egenskapene i avlsmålene sine. Grunnen til at Norsvin er det eneste avlsselskapet i verden som hittil har hatt muligheten til å ta med disse avlsmålene er at registrering av moregenskaper er arbeidskrevende og krever stor nøyaktighet i registreringsarbeidet. Norsvins store styrke i avlsarbeidet er at vi har dyktige avlsbesetninger som lojalt utfører de oppgavene de blir pålagt. Dette viser seg da gjennom stor avlsmessig framgang også på egenskaper som til dels har lav arvbarhet.

Vi har hatt en svært positiv utvikling både når det gjelder antall levendefødte og antall avvendte smågris de siste årene. Vi følger nå opp dette med å ha økt fokus på smågrisenes overlevelsesevne og purkas melkeytelse.

Siden 2001 har derfor alle landsvin- og LY-kull blitt veid individuelt ved tre ukers alder både i foredlings- og formeringsbesetningene. Målet med dette har ikke bare vært å få en økning i antall grisunger som blir født per kull, men også at de grisene som faktisk blir født er levedyktige og får høy avvenningsvekt. Ved å veie grisungene får man et mål for purkas melkeevne, og den er helt avgjørende for smågrisens skjebne.

I tillegg til nye avlsmål innenfor moregenskaper er det nå også innført nye viktige avlsmål når det gjelder reproduksjonsegenskaper.

I tillegg til de tidligere nevnte egenskapene vil derfor også alder ved første bedekning og dager fra avvenning til bedekning etter første kull bli inkludert i det framtidige avlsmålet. Dette er egenskaper som i lang tid har vært registrert, men som ikke har vært utnyttet i avlsverdiberegningene tidligere.

Utvidelsen av avlsmålet hos landsvin med nye reproduksjons- og moregenskaper vil føre til en mer balansert avlsframgang. Norsvin ønsker å drive en bærekraftig avl, og innføring av nye og enda bredere avlsmål enn det vi har i dag synliggjør dette. Vi er på vei mot en enda bedre purke med bedre og bedre moregenskaper.

Det som er spennende med å drive avl, er at man aldri når målet, men stadig har forbedringer å gjøre. Norsvin vil framover arbeide med ytterligere utvikling og forbedring av avlsmålet, avlsverdiberegningene og ikke minst registreringene. Dette vil være viktige bidrag for å sikre at norske svineprodusenter også i framtiden kan drive økonomisk effektiv og etisk forsvarlig svineproduksjon.

Norsvins store styrke som avlsorgansisasjon internasjonalt er at vi greier å ta i bruk egenskaper og avlsmål som krever nøye registrering ute i felten. Derfor kan vi greie å ha stor avlsmessig framgang på egenskaper som våre konkurrenter ikke engang har med i sine avlsmål.