Publisert: 07.09.2021 Oppdatert: 07.09.2021

Stikkord:

Hadde innbrudd i grisehuset 13. mars

– En grunn til at jeg går i fjøset hver morgen

– Hvis du ønsker å få bilde av en gris som står i sin egen avføring så er ikke det noe problem. Jeg hadde en binge der slaktegrisene gjorde fra seg over hele bingen i stedet for på gjødselarealet. Det er derfor jeg går i fjøset hver morgen. 


Bildet: Når griser skal fotograferes eller filmes kan de sminkes i begge retninger. Aktivistene har bevisst sminket bildene negativt, sier Tor Henrik Jule, her fra et bilde som er tatt i fjøset hans høsten 2020. 

 

Det sier svineprodusent og tidligere Norsvin-leder Tor Henrik Jule til Svin. Det var 5. juni i sommer at NRK publiserte saken om svineproduksjonens oppfølging av det som har vært vist tidligere. Statskanalen har basert seg på materiale fra aktivistgruppa «Nettverk for dyrs frihet». Den har brutt ulovlig seg inn i norske grisehus i mange år, og NRK studerte materialet fra sommeren 2019 og fram til april i år. Bildene fra Jules gård viser en binge hvor grisene står i sin egen av­føring, en råne som mangler strø,
og en brokkgris.

– Det er 149 binger i grisehuset mitt og rundt 800 griser. De fant en binge hvor det ikke så helt bra ut, og denne er det fokusert på. Ja, det var grisemøkk i den bingen. Men jeg reagerer på at de fokuserer på denne ene, og ikke på de 148 bingene hvor det faktisk var bra, sier han. 

Låst og ulåst
Jule hadde kodelås ved hovedinngangen til grisehuset, men bakdørene har som regel pleid å stå ulåst. Antakelig var der her aktivistene gikk inn. Men i dag står heller ikke bakdørene ulåst. 

– Det er en grunn til at jeg går i fjøset hver morgen. Det er blant annet for å sjekke om alle dyra har det bra og fjerne møkk der den ikke skal være. Jeg reagerer også på at flere av bildene som er tatt er fra en sykebinge. Poenget med den er jo nettopp å isolere dyr som blir skadet eller sjuke slik at de kan få behandling og ro. Aktivistene har tvert imot jagd dem opp og skapt uro. Vi har fjøslogg hvor alle skadde eller sjuke dyr føres inn. De som tok seg ulovlig inn hadde ingen kjennskap til dette. De kjenner ikke dyras historie og våre rutiner for å behandle dem, sier Tor Henrik Jule.

Fant ingen avvik
Han tar imidlertid sjølkritikk på ett punkt, nemlig at rånen ikke hadde nok strø eller rotemateriale. 

– Men den tar jeg mest overfor meg sjøl og egen råne. Jeg står gjerne også til ansvar for tredjepart, men det skal være fagfolk fra enten varemottaker, Mattilsyn eller andre som jeg kan prate med, og ikke aktivister som uten min tillatelse bryter alt av smittevern som jeg praktiserer og tar seg ulovlig inn i huset nattestid, sier Tor Henrik Jule. Det foregikk inseminering på den tida aktivistene tok seg inn i huset. Rånen står normalt et annet sted enn inne hos purkene. Men poenget med rånen er jo å aktivisere den og purkene i forbindelse med inseminering. En aktiv råne blir også mer sulten, og denne kvelden hadde han åpenbart støvsugd gulvet for alt materiale. Jule tar sjølkritikk på at han hadde lagt ut for lite kvelden før.

For øvrig så hadde Tor Henrik Jule uvarslet tilsyn fra Mattilsynet 14. juni i sommer, der ingen avvik ble funnet.