Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En fortellerjobb å gjøre


En fortellerjobb å gjøre

 

Norske kjøttprodusenter har en kjempejobb å gjøre med å fortelle forbrukerne hvordan kjøttet blir til her i landet. Vi som er i næringa tror at folk vet det, men der tar vi skammelig feil. Hør bare på dette;

Fire av ti nordmenn tror at det brukes antibiotika i norsk husdyrproduksjon i dag for å stimulere veksten. Nesten like mange tror at det brukes veksthormoner. Dette går fram av MMI-rapporten «Kjennskap og holdninger til norsk landbruk» fra 2004, lagd på oppdrag av landbrukssamvirket og bondelaget. Denne undersøkelsen har blitt gjennomført i mange år, og det faktum at mange av de samme spørsmålene er gjentatt over lang tid understreker sannsynligheten for at svarene gir et nokså sannferdig bilde av folks holdninger.

Undersøkelsen er utmerket. Men det er veldig skuffende å se at det faktisk har blitt flere i år enn i fjor som tror at vi bruker antibiotika og veksthormoner i Norge for å stimulere veksten i kjøttproduksjonen. Det er direkte nedslående, når vi vet hvor tydelig og lenge norske kjøttprodusenter har tatt avstand fra bruk av antibiotika og veksthormoner i fôret for å påskynde veksten og øke fortjenesten.

Det er mange av oss i kjøttbransjen som må dele på ansvaret for at uvitenheten om norsk kjøttproduksjon er så stor. Vi vet at disse holdningene ikke er nye. Derfor er det på høy tid at vi alle gjør en jobb for å fortelle sannheten til folk. Og det burde være en takknemlig jobb å vise at seriøse norske kjøttprodusenter tar avstand fra slike fiksfakserier.