Publisert: 13.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En fôrenhet er ikke en fôrenhet!

Mange er litt usikre på hva en fôrenhet er, og det kan det være gode grunner til! Ikke minst gjelder det å holde tunga rett i munnen når en skal regne om fôrforbruk og energiforbruk mellom forskjellige land.


En fôrenhet er ikke en fôrenhet!

Mange er litt usikre på hva en fôrenhet er, og det kan det være gode grunner til! Ikke minst gjelder det å holde tunga rett i munnen når en skal regne om fôrforbruk og energiforbruk mellom forskjellige land.

Med støtte fra fagavdelingen i Norsvin og Felleskjøpet Fôrutvikling prøver vi oss på en aldri så liten oppklaring her; 

FEn

Vår norske fôrenhet heter i dag FEn. Denne forkortelsen står for fôrenhet netto. Det er altså et nettoenergisystem. Beregningene av nettoenergi og fôrenhet netto (FEn) på denne måten er hentet fra det nederlandske systemet (CVB 2006).

1 FEn tilsvarer 1 kilo “standardisert” bygg = 8.8 MJ NE. (nettoenergi) . Dette tilsvarer cirka  12,3 MJ OE (omsettelig energi), men dette kan variere avhengig av råvaresammensetningen.

Sammenlikninger

Når vi sammenligner fôrforbruk/energiforbruk mellom land og i forskjellige markeder er det viktig å vite hva slags system vi sammenligner mot! Det holder altså ikke å vite antall MJ fôr per kg tilvekst. Vi må også eksempelvis vite om det er MJ (Megajoule) omsettelig energi (forkortes gjerne OE eller ME(metabolizable energy)), eller antall MJ nettoenergi.

Et svensk eksempel

For eksempel er det fortsatt slik i Sverige at energien måles i MJ omsettelig energi. For å oversette fra svensk til norsk deler vi dermed det svenske fôrforbruket på 12,3 og får antall FEn. Omvendt ganger vi den norske FEn med 12,3 for å regne om fra norsk til svensk.

Kcal

I blant er det behov for å oppgi fôrforbruket i kcal. 1 MJ = 239 kcal.