Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En av tre føler seg mobbet


En av tre føler seg mobbet

 

En fersk HMS-undersøkelse i Gilde Norsk Kjøtt har satt tankene i sving i kjøttkonsernet. Over 70 prosent av de ansatte sier at de trives godt på arbeidsplassen sin. Men det er faktisk så mange som 32 prosent som svarer at de opplever mobbing på arbeidsplassen. Og 12 personer har svart at de daglig tenker på å ta sitt eget liv som følge av mobbing.

Gledelig er det imidlertid at sykefraværet i Gildebedriftene er på veg ned i hele konsernet. Så godt som alle datterbedriftene kan vise til stabil nedgang, og hvis trenden fortsetter kan konsernet komme ned mot 10 prosent sykefravær i løpet av 2004, rapporterer internavisen for de Gilde-ansatte.