Publisert: 18.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En av årets beste svineprodusenter

For første gang kan Svin her presentere en av årets tre beste svineprodusenter. Atle og Duang Chai Myhre vant Ingris-kåringen som produsent med det beste resultatet for smågristilvekst.  


En av årets beste svineprodusenter

For første gang kan Svin her presentere en av årets tre beste svineprodusenter. Atle og Duang Chai Myhre vant Ingris-kåringen som produsent med det beste resultatet for smågristilvekst.  

Kvanvik, Vest-Agder.

I fjor var første året med kombinert produksjon. Tidligere drev Atle og Duang Chai satelittbesetning i purkering, samtidig med at de produserte melk til ei kvote på 30 000 liter.

 

Konsentrerte seg om grisen

 

– Jeg følte at jeg hadde lyst til å konsentrere meg om grisen, og ta del i hele produksjonskjeden. Det føltes riktigere i forhold til interessen, sier Atle Myhre. Sammen med kona Duang Chai driver de kombinert produksjon på om lag 70 purker i Kvanvik, en mils kjøring vest for Flekkefjord, og de har barna Stina (7), Andreas (4) og Aleksander (1). Og omleggingen må åpenbart ha gått godt, for de stakk like godt av gårde med den første av tre helt nye priser som Ingris og Norsvin deler ut for første gang i år. Myhre fikk prisen for beste smågrisbesetning, og det er særlig lavt fôrforbruk, lav dødelighet og god tilvekst som gjorde at de nådde helt til topps i vektingen mellom de beste. Kriteriene for valg av vinnere kan du lese mer om på neste side.

 

Uventet

 

– Dette var jo morsomt, og veldig uventet, sier Atle Myhre til Svin.De har brukt den siste tida til å bygge opp besetningen. Myhre overtok garden i 2004, og da var driftsopplegget smågrisproduksjon som satellittbesetning i purkeringen på Sørlandet ved siden av melkeproduksjonen. Noe av det første Myhre gjorde var å bygge ferdig en ny smågris/slaktegrisavdeling med tre like avdelinger a 180 slaktegriser i hver avdeling. Dette huset, som faren til Atle startet byggingen av, er for øvrig ett av få slaktegrishus i Norge med naturlig ventilasjon. Lufta tas inn øverst på langveggene, og trekkes ut gjennom lufteåpning i mønet. Det er varmekabler i gulvet og overdekning til grisene, men Atle erkjenner at det kan være en utfordring å holde temperaturen oppe vinterstid. Da skjøter de på med byggtørkevifter for å holde koken når avvente griser skal inn. Det er tørrfôring i alle husene.

 

Hjalp med tilskuddsvarme

 

– Da huset var nytt i 2005 slet vi en del med avvenningsdiare. Men etter av vi begynte med tilskuddsvarme når vi fikk inn avvente griser så gikk det bedre. Griser som er sjuke tar vi ut i sjukebingen. 10-12 dager etter avvenning fôres grisene manuelt i langtro. Vi bruker også en del halm de første dagene. Selv om det er utfordringer med et slikt hus, er det også fordeler. Hvis vi ser bort fra de tøffeste dagene med kulde og vind, så er det luftig og godt inneklima størstedelen av året. Det blir også en fredelig og rolig atmosfære i et hus hvor det ikke er vifter som uler og går, sier Atle Myhre.

 

Gris i alle hus

Det er om lag 70 purker i sju ukers puljedrift på garden. Fødeavdelingen er i det gamle grisehuset, og det er bygd en overgang mellom fødeavdelingen og det nye slaktegrishuset. Det gamle kufjøset er bygd om til drektightets- og gjeldpurkeavdeling. Et par gamle siloer skal etter hvert rives ut herfra for å gi enda bedre plass til purkene. Det var ku og melkeproduksjon på garden fram til januar 2009, så Myhre har brukt det siste året til å bygge opp den nye grisebesetningen. De første drektige purkene kom fra Jæren før jul i 2008, så derfor ble det ikke full produksjon i fjor. De første grisungene ble avvent i april, så det var stort sett bare førstekullspurker som var i sving. Det faglige støtten og rådgivningen han har fått fra Erik Jensen i Forum Gris-miljøet på Jæren har betydd mye for Myhre. – Jeg følte at produksjonen kom bra i gang. Tidligere har vi slitt med adenomatose, men det hadde vi heller ikke store problemer med i fjor, sier Atle Myhre.