Publisert: 18.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– El-feil i sju av ti branner

– Vi vil ta med oss de erfaringene vi får fra de 20 Vestfold-besetningene som er med i pilotprosjektet, sier Erik Gjestvang i Gjensidige.


- El-feil i sju av ti branner

– Vi vil ta med oss de erfaringene vi får fra de 20 Vestfold-besetningene som er med i pilotprosjektet, sier Erik Gjestvang i Gjensidige.

Et samarbeid mellom Landbrukets HMS-tjeneste, Gjensidige forsikring og Landbrukets brannvernkomite ligger bak termograferingsprosjektet som nå kjøres i svinebesetninger i Vestfold. Det er første gang et slikt prosjekt gjennomføres i Norge. For det er et faktum at mange av de alvorlige husdyrbrannene vi har opplevd de siste åra har vært nettopp i grisehus. Og det brenner både i nye og gamle anlegg.

– Vi regner med at sju av ti landbruksbranner er el-relatert. Målet er naturligvis å redusere omfanget av skader og problemer som følge av brann som starter i elektriske anlegg, sier Gjestvang.

Kravene til el-kontroll er litt enklere i landbruket enn i deler av næringslivet ellers. Svineprodusenter som gjennomfører termografering på gården sin vil nå få en sikkerhetsrabatt i Gjensidige på 35 prosent. For de som allerede har 10 prosent sikkerhetsrabatt som følge av avtalt el-kontroll av anleggene, vil sikkerhetsrabatten øke fra 10 til 35 prosent ved gjennomført termografering og oppfølging.