Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ekstrem slaktegrisøkonomi


Ekstrem slaktegrisøkonomi

 

Ved begynnelsen av året var noteringsprisen for svinekjøtt kr 14,77 per kg, mens tilsvarende pris på smågris var 430 kroner. Fram til midt i april har svinekjøttprisen økt med hele kr 4,19 per kg samtidig med at vektgrensene har økt med 4 kg. Smågrisprisen har økt med 220 kroner i samme periode.

Den eksplosjonsartede prisøkningen gir for en kort periode en ekstrem økonomi for slaktegrisprodusentene. Slaktegrisprodusentene som kjøpte smågris mens prisen var som lavest, tjener nå store penger. Ut fra Norsvins kalkyler (Grisebørsen) forventes det nå et normalt dekningsbidrag på hele 448 kroner for slaktegrisene som ble levert rett etter påske. Det er her gått ut fra 76 kg i snitt. Det er imidlertid ytterligere 30 kroner å hente på å øke vektene til 81 kg.

 

Stor etterspørsel = høy pris

Noe lignende har vi aldri opplevd i svinenæringa. Den uventede prisoppgangen skyldes en unormalt stor etterspørsel etter svinekjøtt. De svært lave svinekjøttprisene vi hadde, kombinert med for lite tilgang på alle typer kjøtt, førte til denne etterspørselen. Avtalene mellom kjedene og skjærebedriftene ble inngått mens prisene var lave, noe som har vært med på å opprettholde den store etterspørselen etter gris, selv etter at prisene til produsent har økt. Prisene på engrosleddet er nå så høye at de ligger 40 øre over eksisterende målpris.

 

Bra også for de andre

Prisoppgangen har også kommet smågris- og kombinertprodusentene til gode. Ut fra Grisebørsens vurderinger vil et normalt DB i mai bli på 9600 og 16600 kroner per årspurke i hhv smågris- og kombinert. For kombinert vil dette øke ytterligere 830 kroner fra juni, da omsetningsavgifta går ytterligere 50 øre ned.