Publisert: 14.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Eksporterer 10 millioner levende griser

Det leveres for få slaktegriser i Danmark. Mens Danish Crown sparker danske slakteriarbeidere og stenger slaktelinjer på grunn av dette, fortsetter eksporten av levende danske griser sin himmelferd.


Eksporterer 10 millioner levende griser

Det leveres for få slaktegriser i Danmark. Mens Danish Crown sparker danske slakteriarbeidere og stenger slaktelinjer på grunn av dette, fortsetter eksporten av levende danske griser sin himmelferd.

Danmark

Til sammen produseres det 29 millioner griser i Danmark igjennom året. Men i overkant av 10 millioner griser ble eksportert levende ut av landet i 2013. Dette er en økning på 1,5 millioner eksporterte griser bare siden 2011, i følge tall fra Landbrug & Fødevarer.

En stadig større del av verdiskapningen i dansk svineproduksjon flyttes altså ut av landets grenser.

Dette gjenspeiler seg naturligvis i slaktestatistikkene i Danmark. Mens det i 2011 ble slaktet nesten 21 millioner danske griser, falt tallet til litt over 19 millioner i fjor. Trenden er altså klar.

I følge bladet Effektivt Landbrug foregår nå 21 prosent av den danskeide slaktegrisproduksjonen i utlandet. Det er foreningen Danish Farmers Abroad som vurderer det slik etter å ha sammenliknet tall for 2012 og 2013. Danske eiere produserer med andre ord nå minst 4 millioner slaktegriser i utlandet. I tillegg kommer de millioner av slaktegriser som fôres fram av eksempelvis tyske eller andre lands bønder eller selskaper som kjøper 30 kilos smågriser fra Danmark. Når det gjelder mer om Danish Farmers Abroad viser vi for øvrig til en større reportasje om temaet i forrige nummer av Svin, nr 1/2014, hvor vi blant annet hadde reportasje fra Russland.