Publisert: 04.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Eierinfo

 


Eierinfo

 

 

Fylkesledermøtet

 

Hovedtemaet på møtet mellom fylkeslederne og styret 27. – 28. september omhandlet næringspolitikk og hvordan Norsvin skal få større landbrukspolitisk gjennomslagskraft. Tidligere generalsekretær i Norges Bondelag, Harald Milli, var innleder, og han ble bedt om å svare på om svinenæringa behandles dårlig i jordbruksoppgjørene, og hvilke kampsaker vi bør prioritere. Han mente, ikke overraskende nok, at svinenæringa ikke blir behandlet dårlig, men var svært klar på at de grovfôrbaserte produksjonene måtte prioriteres innenfor de gitte rammene de siste årene. Han mente det var viktig at Norsvin måtte ha et godt forhold til bondelaget, og at alle våre innspill burde kanaliseres gjennom faglaga. Tipsene var;• Prioriter grisens plass i landbrukspolitikken• Aksepter at det får noen konsekvenser• Bidra til at markedsregulator har kraft og tyngde til å gjennomføre sin del av landbrukspolitikken• Hold fast ved sammenhengene i landbrukspolitikken• Korn/kraftfôrpolitikken – landbrukspolitikkens indre terrorbalanse• Vektlegg grisen som kulturlandskapspleier• Hold fortsatt høyt fokus på faglig dyktighet, dyrevelferd og kvalitet

I gruppearbeid ble deltagerne bedt om å prioritere de to viktigste sakene ved neste jordbruksforhandlinger. Dette ble resultatet, der de to første punktene fikk størst tilslutning;

• Økt prisnedskrivning fôrkorn • Innføring av grunntilskudd per kg kjøtt• Økt strukturtilskudd• Økt frakttilskudd kjøtt/dyr/kraftfôr• Pakke for å lette investering– Fondsavsetn. – jamfr. skogavgift– Avskrivningssatser– Tilskudd/rentestøtte

Målprisøkning vurderes ut fra markedssituasjonen til våren.

Regionmøtene, som finner sted i uke 42 og 43, vil fortsette diskusjonen om hvordan vi skal få større påvirkning og hvilke saker vi bør prioritere ved neste jordbruksforhandling.

På fylkesledermøtet ble det også enighet om at fylkeslederne bør møtes to ganger i året, og at forberedelsene til jordbruksforhandlingene må foregå på ett av dem.

 

Obs! Noen ser deg

 

 

Verden forandres og stadig færre har kunnskap om hvordan svinekjøttet produseres. Dette gjør at forbrukerne både tenker og reagerer annerledes enn oss bønder. Samtidig vet vi at vår produksjon er avhengig av politisk velvilje. Følger vi alle gjeldende lover og regler, og legger vi etikk i bunnen når vi produserer? Dette var nettopp et av temaene som ble diskutert på fylkesledermøtet. Hvordan kommuniserer vi med omverden og tåler svinenæringa innsyn? Disse sakene vil også bli fulgt opp på regionmøtene.

 

Slaktegrisforum

 

Norsvins styre har bestemt at det skal etableres et eget slaktegrisforum med formål å styrke og synliggjøre slaktegrisprodusentenes fordeler av å være medeiere i Norsvin. Forumet, som altså skal jobbe spesifikt med saker for slaktegrisprodusentene, vil bestå av tre slaktegrisprodusenter, med organisasjonssjefen som sekretær.

 

Antall eiere

 

Ved årets start hadde vi 1806 medlemmer som alle fikk tilbud om å bli eiere av Norsvin. 90 stykker meldte tilbake at de ikke ønsket å bli eiere, mens totalt 1572 har til nå innbetalt andelsavgift. 1161 av disse er svineprodusenter med purker, og har innbetalt 2000 kroner, mens 411 har innbetalt 1000 kroner. 144 har altså ennå ikke bestemt seg, men mye kan tyde på at vi passerer 1600 eiere etter en purrerunde.

 

Pris til ildsjel

 

Kjenner du noen i svinemiljøet som fortjener en påskjønnelse? Norsvin har etablert en ny hedersbevisning, som for første gang skal deles ut på årets Gris i’ -kongress, ”Grisen og je” den 11. november. Prisen har følgende statutter:”Godgrisen” er en hedersbevisning som gis til en eller flere personer som har et glødende engasjement for grisen og norsk svineproduksjon. Det vektlegges spesielt kandidatens evne til å kommunisere både stolthet og kunnskap om svinenæringa. Prisen deles ut i forbindelse med Gris i’-kongressene.

Vi har fått svært mange kandidater til ”Godgrisen”, men ønsker flere. Meld fra til inger.strickert@norsvin.no, eller tlf. 95 27 16 25 innen 25. oktober.

 

Noe du gløder for?

 

Under de lange lunsjpausene på kongressen ”Grisen og je” vil det bli arrangert Speakers Corner. Der kan du få tildelt en krakk og mikrofon, og bruke tre minutter på din hjertesak! Endelig en mulighet for deg med de sterke meningene. STÅ OPP!