Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Effekter av ekspandering av svinefôr

Kraftfôr er den aller største variable kostnaden i svineproduksjon. Kraftfôrets kvalitet er avgjørende for produksjonsresultater som tilvekst, fôrutnyttelse og slaktekvalitet, og dermed produksjonsøkonomien.

 


Effekter av ekspandering av svinefôr

Kraftfôr er den aller største variable kostnaden i svineproduksjon. Kraftfôrets kvalitet er avgjørende for produksjonsresultater som tilvekst, fôrutnyttelse og slaktekvalitet, og dermed produksjonsøkonomien.

 

 

Kraftfôrets næringsverdi og fysiske egenskaper relatert til pris er viktig for svineprodusenten når valg av fôrleverandør skal foretas.

Råvarevalg og råvaresammesetning har stor betydning for kraftfôrkvaliteten, og på dette området har det skjedd store framskritt de siste årene. Ulike studier viser at teknologisk behandling påvirker svinefôrets næringsverdi og fysiske egenskaper. Mer intensiv varmebehandling før pelletering, sammenlignet med dagens pelletering, øker svinefôrets energi- og næringsverdi samtidig som pelletskvaliteten kan forbedres. Dette er påvist i egne forsøk og undersøkelser og støttes av flere internasjonale studier.

Intensiv varmebehandling har positiv effekt på fôrutnyttelse og tilvekst hos gris. Igjennom ekspanderingsprosessen vil stivelsen gelatinisere og proteinet starte og denaturere. Igjennom ekspanderingsprosessen tilføres fôrmassen mer trykk, høyere temperatur via friksjon, og fôret går igjennom en lengre kondisjoneringsprosess før pelletering.

Ekspanderen reduserer også partikkelstørrelsen, noe som er positivt med tanke på økt fôrutnyttelse. Redusert partikkelstørrelse gir større overflate, og gjør det lettere for fordøyelsesenzymene å komme til. I neste omgang vil økt gelatinisering av stivelsen føre til økt viskositet i mage/tarminnhold. Det gir økt oppholdstid i fordøyelseskanalen, som igjen fører til økt absorpsjon av næringsstoffer, som igjen gir bedre fôrutnyttelse.

Ekspanderingsteknologien er ingen ny prosess i så henseende. Den ble tatt i bruk for fult på begynnelsen på 90- tallet til produksjon av fôr til drøvtyggere, siden denne type teknologi har positiv effekt på utnyttelse av protein hos drøvtyggere.

Ekspanderteknologien er noe mer kostnadskrevende enn eksisterende teknologi.

Enkelte land i Europa ekspanderer svinefôr. Dette er mest aktuelt der hvor svinefôret pelleteres.