Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Edelgrisfôret svarer til forventningene våre

Det er nå over to år siden FORMAT Edel ble lansert som et spesialfôr til Edelgris. Det er ingen tvil om at Edelfôret har svart til forventningene slik vi ser det.


Edelgrisfôret svarer til forventningene våre

Det er nå over to år siden FORMAT Edel ble lansert som et spesialfôr til Edelgris. Det er ingen tvil om at Edelfôret har svart til forventningene slik vi ser det.

 

Dette kan en se utfra kjøttprosentutviklingen, og også av resultatene i fôringsforsøk vi har gjennomført for å etterprøve hvordan Edelfôret fungerer. Edel-fôrkonseptet eies som kjent av Norsk Kjøtt, og er utvikla av Felleskjøpet Fôrutvikling i et prosjektsamarbeid med Norsk Kjøtt.

Fôrkonseptet er nå lisensiert ut til alle møller som ønsker det i sitt sortiment. Videre er det i de nye Norockontraktene satt et krav om at det skal gis et godkjent Edelgrisfôr til Noroc.

 

KRAFTIG ØKNING I KJØTTPROSENT

En viktig del av Edelfôrkonseptet er å sikre høg kjøttprosent hos Noroc uansett fôringsstrategi. Det var tidligere mange som sleit med låg kjøttprosent i Norocproduksjonen, spesielt på appetittfôring.

Normalt har Noroc ligget ca. 0,8 – 0,9%-prosent lågere i kjøttprosent enn Privathybrid/Norhybrid. Som det går fram av figur. 1 er denne differansen redusert til 0,6 – 0,7 % -poeng de siste to åra. Dette skyldes to forhold. Norsvin har vektlagt kjøttprosent sterkere i avlsarbeidet på duroc, og Edelgrisfôret har begynt å vise effekt. Gjennomsnittlig kjøttprosent hos Noroc ligger nå over 56.

 

HVA MED FÔRUTNYTTELSE OG DAGLIG TILVEKST?

Vi har gjennomført flere stasjonsforsøk og feltforsøk for å etterkontrollere at Edelfôrblandingene fungere etter sin hensikt. I tabell 1. er noen av disse forsøkene sammenstilt.

I disse forsøkene er det FORMAT Edel Appetitt som er testet mot ulike andre FORMAT-blandinger. Dette fordi det har vært en del usikkerhet omkring denne blandingen. Dette kanskje med rette på grunn av relativt lågt energiinnhold og høgt protein/aminosyreinnhold som gir en høg pris pr. FEg. Imidlertid viser forsøksresultatene at FORMAT Edel Appetitt gir god produksjonsøkonomi i et appetittfôringsopplegg.

 

PRODUKTKVALITET – SIKRING AV MARKEDET

Som kjent er Edelfôret i tillegg til å sikre god produksjonsøkonomi også et spesialfôr som skal bidra til å gi god produktkvalitet. Det vil si spisekvalitet (smak, saftighet, mørhet, farge osv.) og holdbarhet på sluttproduktet. Her dreier det seg om å ha styring på fôrets innhold av fett og kvaliteten på fôrfettet. Videre har vi elementet med høg tilførsel av vitamin E for å oppnå friskere farge på kjøttet, og redusere væskeavløp og faren for smaksfeil ved lagring.

Spekkprøver i regi av Kvalitetsforbedringsprogrammet, samt fôrindustriens etterkontroll av Edelfôret, viser at vi har god kontroll på fôrfettkvaliteten i Edelfôret. Analysene av fôr med hensyn til innhold av marine fettsyrer viser at Edelfôret ligger på det nivået en ønsker. En kan derfor være trygg på at Edelfôret gir gode resultater både når det gjelder kjøttkvalitet og produksjonsresultater. Edelfôret vil dermed bidra til å sikre markedet for norsk svinekjøtt.

 

Tabell 1. Ulike forsøk med Edelfôr på appetittfôring

FORMAT-blanding

F. Edel Norm

– F. Edel Appetitt

F. Stjerne App.

– F. Edel App.

F. Edel Start –

F. Edel Appetitt

Daglig tilv, gram

870/810

889/961

1017/974

Fôrutnyttelse

FEg/kg tilv.

 

2,66/2,70

 

2,97/281

 

2,50/2,62

Kjøttprosent

54,7/55,2

54,8/55,7

56,7/56,7

Økonomi –

DB/gris/dag

(relative tall)

 

100/103

 

100/105

 

100/104