Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

EDB-grisen mot år 2000 …

Bestiller du inseminasjon uten å ringe til inseminøren? Blir det gammeldags å gå i banken for å betale regninger?


EDB-grisen mot år 2000 ...

Bestiller du inseminasjon uten å ringe til inseminøren? Blir det gammeldags å gå i banken for å betale regninger?

 

For noen spørsmål, tenker du sikkert. Men det er altså ikke lenge siden disse spørsmålene ble stilt på ramme alvor i dette bladet. Det kan være både fornøyelig og tankevekkende å bla litt i gamle utgaver. I Svineavlsnytt nr. 2 fra 1985 skriver for eksempel Tor Arne Sletmoen en større artikkel om EDB-grisen og gårdsdatorens inntok i grisehuset (svensk ord for datamaskin). Han ser fram til år 2000. Vi sakser litt fra den;

«EDB er for de fleste noe rart og uklart som nesten alltid gjør noen feil. Daglig hører vi begrep som meny, diskett, program osv. Og hva skjer med oss da? Jo, hele greia blir enda mer frustrerende. For ikke å snakke om når unggrismålingsresultatene kommer en uke for sent. Selv om EDB er et relativt nytt og uvant hjelpemiddel, tror jeg allikevel det er på tide at hver og en tenker gjennom følgende to spørsmål:

1. Hva slags informasjonssamfunn har vi i år 2000? (Husk, det er ikke mer enn 15 år til) Blir postkassa hengende rusten og ubrukt? (Alle brev m.v. på TV eller en skjerm) Blir det for gammeldags å gå i banken for å betale regninger? Bestiller du inseminasjon uten å ringe til inseminøren? Hva med innmelding av slakt og bestilling av kraftfôr? Hva med effektivitet og styring av svinekjøttproduksjonen? Er rapport fra purkekontrollen tre uker etter besøk tilstrekkelig? Hva med en avansert EDB-terminal som omsetter tale direkte til tekst uten skrivehjelp?

2. Hva med deg selv i dette bildet? Blir jeg nødt til å lære meg hva program, diskett osv. er? Blir jeg nødt til å bruke EDB som hjelpemiddel i produksjonsstyringen? Det hele er opp til deg å vurdere og diskutere med andre. Jeg tror momentene nevnt i punkt 1 og flere vil bli til en realitet»

Slik het det altså i Svineavlsnytt vinteren 1985. Så moralen må være; følg med på morgendagens melodi i Svin!