Publisert: 29.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyrevernalliansen er også positiv

Dyrevernalliansen krever forbud mot kastrering av gris til fordel for bruk av vaksine.


Dyrevernalliansen er også positiv

Dyrevernalliansen krever forbud mot kastrering av gris til fordel for bruk av vaksine.

I flere år har Dyrevernalliansen arbeidet for å få slutt på kastrering av grisunger. Den mener det er uetisk å amputere kroppsdeler på friske dyr.

«Nå kan amputasjoen erstattes av to små sprøytestikk», skriver dyrevernerne på hjemmesiden sin. De mener at utprøvingen av vaksinen har vist at den fungerer svært bra under norske forhold.

Landbruksministeren bør derfor etter Dyrevernalliansens mening gå inn for et endelig forbud mot kastrering av grisunger nå.

I 2002 bestemte Stortinget at kastrering av griser skulle forbys fra 2009. Men dette forbudet ble som kjent stilt i bero i påvente av utvikling av alternativer.