Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyrevelferd og økologi i EU


Dyrevelferd og økologi i EU

 

Handlingsplanen for dyrevelferd var nylig oppe til behandling i landbrukskomitéen i EU-parlamentet for første gang. Den er generell i formen, og har ingen konkrete forslag. I følge EU-parlamentets AgraFacts skal handlingsplanen ta for seg fem hovedsatsingsområder;

1. Høyere minimumsstandard for dyrevern og dyrevelferd.

2. Forskning på dyrevernområdet skal fremmes, også alternativer til dyreforsøk.

3. Det skal lages standardindikatorer for dyrevelferd.

4. De som håndterer dyr og forbrukerne skal få bedre informasjon.

5. Internasjonale initiativ som øker bevisstheten og forståelsen for dyrevelferd skal støttes.

Landbrukskomitéen gjorde ingen vedtak i saken, men hadde den oppe til diskusjon. Kommisjonens forslag til forordning om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter var også oppe til diskusjon i komitéen.

Forslaget fra EU-kommisjonen har til hensikt å styrke forbrukerinteressene, verne miljø, biomangfold, naturressurser og dyrevelferdsstandarder, samt ta hensyn til regionale forskjeller. Forslaget er at produktene skal merkes EU-økologisk.

Kommisjonen har foreslått et GMO-forbud i økologiske produkter, men utilsiktet GMO kan forekomme. 95 prosent av ingrediensene må være økologiske for at produktet skal kunne defineres som EU-økologisk.