Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyrevelferd i EU


Dyrevelferd i EU

 

Medio september hadde EU-parlamentets landbrukskomité sitt første møte etter ferien. På sakslista sto blant annet dyrevelferd. Komitéen vedtok en rapport som slår fast at den ønsker EU-merking og privat merking for å sikre høyere dyrevelferdsstandard innført, både i og utenfor EU.

Komitémedlemmene vil legge avgifter på produkter som ikke møter EU-standardar, for å unngå dyrevelferdsdumping. Rapporten understreker sammenhengen mellom dyrevelferd og dyresjukdommer, og peker på at dyrevern må inkluderes mer i kampen mot dyresjukdommer. Rapporten skal opp til plenumsavstemming i Parlamentet i oktober.