Publisert: 27.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyretransportører skal godkjennes


Dyretransportører skal godkjennes

 

Fra nyttår skal Mattilsynet godkjenne personer eller firma som transporterer levende dyr som ledd i næringsvirksomhet. Forskriften definerer en transportør slik; «et selskap, firma eller en enkeltperson som transporterer dyr som ledd i næringsvirksomhet uavhengig av om transporten skjer på egen regning, for andre eller ved at transportmiddel stilles til rådighet for andre».

Dette betyr at også husdyrbrukere som transporterer egne dyr, for eksempel purker i en purkering, eller smågrisene til en slaktegrisprodusent, nå skal ha Mattilsynets godkjenning.

Unntaket er transport av dyr under 50 kilometer, transport av dyr på egen regning til og fra beite, transport av dyr hvor formålet ikke er økonomisk vinning (for eksempel utstillinger/stevner), og tranpsort av et enkeltdyr med ledsager.