Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyrere kraftfôr i Rogaland enn andre steder

En del svineprodusenter her i Rogaland er ganske frustrerte over at kraftfôrprisene er så høge her i forhold til andre landsdeler.


Dyrere kraftfôr i Rogaland enn andre steder

En del svineprodusenter her i Rogaland er ganske frustrerte over at kraftfôrprisene er så høge her i forhold til andre landsdeler.

Vi stiller her noen spørsmål som vi håper å få noen svar på:

// Prisdifferanse øst – vest er oppimot 10 prosent!

// Vi får ikke noen gode svar fra fôrleverandørene om hvorfor det er slik. For et par år siden var situasjonen motsatt.

// Vi meiner at møllene må se på marginene nå i ein pressa økonomisk situasjon for svineprodusentene.

// Her i Rogaland har vi heldigvis Forum Gris-blandingene, der FG bestemmer innholdet. Da har vi muligheten til å sammenligne prisene på like blandinger. Nylig lagde FG en ny FG-purkefôrblanding som ble priset atskillig høyere av den ene fôrleverandøren. Førstnevnte justerte da ned prisen til et nivå nærmere konkurrentens prisnivå!

// Dette har skjedd flere ganger og vi stiller da spørsmålet: Er møllenes marginer for store når lokalmøllene operer med prisforskjeller på oppimot fem prosent og deretter justerer prisen ned i forhold til konkurrenten.?

Mvh svineprodusentene

Ove Ånestad, Rogaland

Olav Tjelta, Rogaland