Publisert: 21.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyrepoliti i Norge

Regjeringen har nedsatt en gruppe som skal utrede en prøveordning med dyrepoliti i en del av landet.


Dyrepoliti i Norge

Regjeringen har nedsatt en gruppe som skal utrede en prøveordning med dyrepoliti i en del av landet.

Regjeringen skal også se nærmere på hvordan dyrepolitiarbeidet ellers kan styrkes. Gruppen er nedsatt med melding fra Justisdepartementet og Landbruks og mat-departementet. Dette ble presentert på et fagseminar om dyrevelferdskriminaliet, som ble arrangert av Mattilsynet og Økokrim den 21. januar.

– Frp har programfestet at de ønsker et dyrepoliti i Norge, og nå gjennomfører de. Dette er svært gledelig, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Den har lenge jobbet for et dyrepoliti spesialisert på dyremishandlingssaker. Både Dyrevernalliansen og andre erfarer også at alvorlige brudd på dyrevelferdsloven blir henlagt av politiet. Et dyrepoliti vil bidra til at kriminalitet mot dyr tas på alvor, mener Kleveland.

Et dyrepoliti er en spesialenhet eller egen avdeling innen politiet. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom. Djurskyddspolisen i Stockholm er et eksempel på en slik etat.

Dyrepolitiet kan organiseres på regionalt nivå slik som i Sverige, eller på nasjonalt nivå slik som Økokrim og Kripos i Norge.