Publisert: 10.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyrehelseportalen er åpnet

Nettsida www.dyrehelseportalen.no er nå åpen.


Dyrehelseportalen er åpnet

Nettsida www.dyrehelseportalen.no er nå åpen.

Dermed kan veterinærer i klinisk praksis registrere seg som brukere og rapportere via denne sida. Ola Nafstad i Animalia skriver i Go’mørning at om lag 200 brukere er registrert så langt, selv om få har fått som vane å registrere daglig praksis og sende daglige registreringer ennå.

Åpningen av nettsida er forsert, noe som skyldes at VetReg-forskriften ble innført med virkning fra 1. januar i år. Forskriften krever at all medisinbruk til matproduserende dyr rapporteres til Mattilsynet. Dyrehelseportalens første funksjon fra starten av er å legge til rette for det.

Totalt er det rundt 1500 veterinærer som i løpet av et år har noe produksjonsdyrpraksis her i landet. Mellom 500 og 600 av disse antas å ha dette som eneste eller viktigste arbeidsområde. Rapportering via Dyrehelseportalen er et tilbud til veterinærer som ikke har fagsystem for videre rapportering.