Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dypt uenige i Konkurransetilsynets faglige analyse


Dypt uenige i Konkurransetilsynets faglige analyse

 

Vi er ikke overrasket over at Konkurrransetilsynet mener at klagen ikke skal føre fram. På vesentlige punkter er vi fortsatt dypt uenige i tilsynets konkurransefaglige analyse, sier styrelederne Harald Mork i Gilde Norsk Kjøtt og Rune Haram i Prior Norge. Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge har derfor påklaget Konkurransetilsynets vedtak om å forby en sammenslåing av de to selskapene til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

– Tilsynet tar alvorlig feil når det legges til grunn at Gilde er en potensiell konkurrent til Prior i fjørfemarkedet. Historisk, kulturelt og samvirkepolitisk er det et helt urealistisk scenario at samvirkebedriften Gilde skulle etablere seg som konkurrent til samvirkebedriften Prior. Det ville heller ikke være forretningsmessig lønnsomt, understreker de to styrelederne.

– Etter vår oppfatning er ikke konkurranselovens vilkår for inngrep mot fusjonen oppfylt. Fusjonen er i samsvar med konkurranseloven og til beste for forbrukerne, riktig for Norge og i tillegg viktig for landbruket, sier Harald Mork og Rune Haram.