Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dynamisk kontroll – en grafisk framstilling av løpende resultater

Ved kontinuerlig smågris- eller slaktegrisproduksjon kan daglig tilvekst og andre resultater framstilles grafisk uke for uke eller per levering. Utviklingen i resultatene vises dermed godt.


Dynamisk kontroll – en grafisk framstilling av løpende resultater

Ved kontinuerlig smågris- eller slaktegrisproduksjon kan daglig tilvekst og andre resultater framstilles grafisk uke for uke eller per levering. Utviklingen i resultatene vises dermed godt.

 

Det kan vises to forskjellige resultat i samme diagram slik at utviklingen av disse kan sees i sammenheng.

I mange sammenhenger er det interessant å se utviklingen av resultater over tid. Dynamisk kontroll er et spesialverktøy i In-Gris som viser utviklingen for ulike tall grafisk for smågris og slaktegris. Kontrollen er mest egnet der det er kontinuerlig produksjon og jevnt med leveringer. Det kan vises to og to resultater samtidig i samme diagram. Dette gjør det mulig å se hvordan to resultater utvikler seg i forhold til hverandre. Eksempelvis kan du se på daglig tilvekst og kjøttprosent for slaktegris på samme tid. Det vil alltid være enkeltgriser som lager store utslag i tallene, og slike unormale variasjoner dempes ved å kjøre en utjevning av resultatene/kurven. For slaktegris kan følgende resultater vises i dynamisk kontroll: daglig tilvekst, kjøttprosent, leveringsvekt, slaktevekt og antall døde. Dynamisk kontroll kjøres på denne måten:

1) Gå til den loddrette fanen ”Styring” og deretter den vannrette fanen ”Dynamisk kontroll”.

2) Først må det registreres en status på en dato før den perioden som ønskes vist. Dette gjøres i bildet ”Datagrunnlag for slaktegris” som kommer opp når knappen ”Datagrunnlag” aktiveres.

3) I bildet vises nå alle leverte slakt enkeltvis dersom det er markert for ”Pr. levering” øverst til høyre, eller samlet per levering derom det er merket av for ”Pr. uke”.

4) Når du klikker på knappen ”Grafikk” nederst i bildet vises resultatene grafisk.

5) Hvilke resultater som skal vises velges fra rullegardinmenyen som kommer fram når det klikkes på pila til høyre i feltene ”Venstre akse” og ”Høyre akse”.

6) Dataene kan jevnes ut mer eller mindre ved å klikke og dra pila på skalaen ”Utjevn” opp eller ned.

7) En annen periode kan velges ved å klikke på knappen ”Andre periode” (perioden må ligge etter en angitt status).

8) Andre typer diagrammer kan velges med knapp øverst i bildet.