Publisert: 06.05.2017 Oppdatert: 06.08.2018

Stikkord: ,

Duroc blir felles farrase

Virksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, der Nortura skal eie 70 prosent, Norsvin 15 prosent, mens Fatland (10 prosent), Furuseth (3 prosent) og Midt-Norge Slakteri (2 prosent) skal ha de resterende eierandelene.


Det har over lang tid vært samtaler mellom Nortura, Norsvin og KLF-slakteriene om et samarbeid om duroc. Nå er avtalen i boks. Duroc blir felles farrase for norske svineprodusenter med virkning fra 1. september 2017. På vegne av styret i Norsvin vil jeg si dette er en stor glede og lettelse. Det har i mange sammenhenger vært van- skelig at en så stor andel av Norsvins medlemmer ikke har hatt tilgang til hele pro- duktsortimentet vårt. Spesielt ble dette forsterket når en i Topigs Norsvin valgte å satse på norsk duroc som en av to farraser som nå selskapet skal videreutvikle for bruk i alle markeder internasjonalt. Det siste er også en stor anerkjennelse av at mye har vært gjort riktig når det gjelder utviklingen og satsingen på durocen.

Utfallet er at durocen har blitt en konkurransekraftig farrase som en nå ser skaper merverdi i alle ledd av verdikjeden. Samarbeidet skal videreføres, men nå med hele bransjen involvert gjennom det nye felleseide selskapet Norsk Duroc AS, der Norsvin fortsatt vil stå for det operative avlsarbeidet.

Topigs Norsvin har gjort vedtak om at både norsk landsvin og duroc skal videreutvikles her i Norge. Legger vi til investeringen i ny seminstasjon, betyr det i klar tekst at Norsvin har tenkt å drive avlsarbeid på gris i flere tiår framover! Det kan oppstå nye muligheter for avlsbesetninger med gode produksjonssystemer og ambisjoner om å være med videre. Det tok oss 60 år med organisert avlsarbeid å få fram verdens beste morlinje i Norsvin Landsvin.

Nå ser vi framover, og har klare ambisjoner om at vi, godt støttet av Topigs Norsvin, skal holde maks pådrag når det gjelder å utvikle vår duroc til å bli verdens beste far- rase innen få år !

 

Geir Heggheim, styreleder i Norsvin Test