Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Drøyt 800 tonn svinekjøtt på lager

Det er for mye gris om dagen. Tilførslene er jevne og stabile, og i tråd med prognosene. Men det er sviktende salg som nå gir lageroppbygging og eksport av purker.


Drøyt 800 tonn svinekjøtt på lager

Det er for mye gris om dagen. Tilførslene er jevne og stabile, og i tråd med prognosene. Men det er sviktende salg som nå gir lageroppbygging og eksport av purker.

Bare i løpet av uke 17 ble det sendt 200 tonn svinekjøtt på lager. Akkumulert er det nå drøyt 800 tonn svinekjøtt som ligger på vent. Den siste kjøttprognosen fra mars har antydet et samlet overskudd av svinekjøtt på 2200 tonn på årsbasis. Og det meste av dette skulle i følge prognosen komme mot slutten av året. Men en drøy tredjedel er altså allerede lagt på is.

 

– Ja, vi regner med at lageroppbyggingen vil fortsette gjennom sommeren og høsten, men det må understrekes at en god grillsesong og økt salg fort kan snu bildet. Når vi snakker om svinekjøtt så snakker vi om store volumer. Det kan fort bli store utslag begge veier, sier direktør Thomas Randem i Nortura Totalmarked til Svin.

 

Etter uke 15 var det alt i alt produsert 33.000 tonn svinekjøtt i Norge. Dette er ikke mer enn 92 prosent av volumet sammenliknet med samme uke i fjor, men det må understrekes at vi hadde færre dager de første ukene i år enn i fjor. Slaktevektene lå dessuten 1,8 kilo lavere per uke 15. Så alt i alt mener Nortura Totalmarked at tilførslene er i tråd med prognosene med en indeks på om lag 100.

 

Purkeslakt ble tatt ut av markedsordningen med virkning fra 1. januar i år til 1. juli. Disse slaktene selges ikke i Norge, men eksporteres for det meste til Ukraina. Omsetningsavgiften er nå 60 øre, og styringsprisen er litt lavere enn målprisen. Økte lagerkostnader og utsikter til økende overskudd ut over høsten vil trolig kunne føre til forslag om økt omsetningsavgift også.