Publisert: 11.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Drikkenipler gir best vannopptak?

Bortsett fra de første dagene etter avvenning gav drikkenipler høyere vannopptak hos avvendt smågris enn drikkekopper.


Drikkenipler gir best vannopptak?

Bortsett fra de første dagene etter avvenning gav drikkenipler høyere vannopptak hos avvendt smågris enn drikkekopper.

Avvenning er en kritisk fase for smågrisen og god tilgang til vann i denne perioden er en fordel. Kan et vannspeil i form av en drikkekopp være å foretrekke framfor drikkenipler?

Utenlandske forsøk har tidligere vist at drikkekopper gir høyere vannopptak enn drikkenipler de første dagene etter avvenning. Men det er også undersøkelser som har vist at smågrisens preferanse endrer seg fra kopp til nippel når vannet i vannkoppen blir forurenset.

Et nytt forsøk gjennomført av Nortura og UMB Husdyrfag bekrefter noe av dette. De tre første dagene etter avvenning gav drikkekopper høyere vannopptak enn nipler. De neste 11 dagene av forsøket gav drikkeniplene høyest vannopptak. Det var også en tendens til høyere tilvekst og fôropptak hos grisene som hadde drikkenippel. Vannsølet derimot var klart høyest hos smågrisen som hadde drikkenippel. Vannspillet var henholdsvis 10 % der det var kopper og hele 44 % der det var nipler.

Resultatene ble lagt fram av veterinær Oddbjørn Kjelvik i Nortura på Husdyrforsøksmøtet nå i februar. Kjelvik har vært en av iniativtagerne til forsøket. Bortsett fra vannspill vil han likevel ikke legge for mye vekt på resultatene. – Men det viser at den type drikketro vi brukte ikke er de mest optimale, sier Kjelvik. Forsøket ble gjennomført i en vanlig besetning med FS binger (fødsel til smågrissalg). I bingene var det enten monoflo drikkenipler (21 cm og 41 cm over gulvnivå) eller stor drikketro fra Agro product med Aqua Level vakuumventil for regulering av vannnivå. Vanntro ble reingjort to ganger daglig. Men innhold av koliforme bakterier og E.colibakterier var klart høyere i vannprøver fra vanntro enn fra drikkeniplene. Men det ble ikke registrert sykdom hos smågrisen i noen av gruppene.