Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Driftsleder på deltid?


Driftsleder på deltid?

 

En problemstilling som er lite aktuell for mange norske svineprodusenter. Men det er spennende å merke seg tankegangen i Danmark likevel; her blir det nå stilt spørsmål ved om du betaler 220 kroner timen for å få grisene kastrert? Brukes driftslederen til å feie, koke kaffe, som helgeavløser eller til å kastrere griser?

Slikt må det gå an å få billigere arbeidskraft til å gjøre, skriver Henriette Grynfeld i Hyologisk. Hun spør om ikke flere bedrifter burde vurdere å ha en driftsleder på deltid, kanskje 20 prosent, kanskje 50 prosent. Så får en skaffe seg billigere arbeidskraft til å gjøre annet og mer rutinemessig arbeid…